اشرف غنی، علی احمد عثمانی را از مقامش برکنار کرد

  • انتشار: ۱۹ جوزا ۱۳۹۷
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 43647

اختلاف های علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب با رئیس جمهور اشرف غنی، منجر به برکناری اش شد. گفته می شود آقای عثمانی از مقامش برکنار و عثمان محمد گل خلمی معین این وزارت به عنوان سرپرست در وزارت انرژی و آب گماشته شده است.

ماه ها اختلاف بین علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب و اشرف غنی رئیس جمهور، امروز به ختم پست وی در این وزارت منتهی شد.

رئیس جمهور غنی در حکمی آقای عثمانی از مقامش در این وزارت برکنار کرده و یکی از معین های این وزرات را به عنوان سرپرست گماشته است. وزیر انرژی و آب افغانستان سهمیه ریاست اجرایی بوده و توسط عبدالله معرفی شده بود.

پیش از این نیز از نیروهای امنیتی میدان هوایی کابل به دستور رئیس جمهور غنی مانع از سفر آقای عثمانی به بلخ شده بودند.

همچنین در مراسم افتتاح پروژه تاپی در هرات و امضای قرار داد رسمی آن وزیر انرژی و آب به دلیل مخالفت اشرف غنی نتوانست حضور یابد.