استعفای مشاور سیاسی معاون رئیس جمهور؛ چرا؟؟؟!!!

  • انتشار: ۱۹ قوس ۱۳۹۳
  • سرویس: بازار شایعات
  • شناسه مطلب: 1830

در پی استعفای مشاور سیاسی سرور دانش معاون رئیس حمهور، یاسین صمیم نوشت:
از متن استعفای آقای اسلم جوادی مشاور سیاسی معاونیت دوم این مسایل فهمیده می شود:
1. دانش تعهد کرده بوده که با پیروزی در انتخابات یک تیم متعهد و همگون بسازد و با ایجاد محوریت مؤثر از گماشتن افراد در بست‌های اجرایی و کلیدی حمایت کند، امّا عملاً نتوانسته است برای ساختن چنین تیمی از سایۀ سنگین مشورت‌های خردمندانۀ استاد خلیلی فراتر برود و راهی ترسیم کند که متفاوت‌تر و کارامدتر از ایشان باشد

2. تضادهای درون تیمی بر سر تقسیم قدرت رنگ و بوی حزبی و غیر حزبی، غزنی‌چی و غیر غزنی‌چی گرفته است. شاید این مسأله با تلاش‌های اخیری که در حلقه‌ای از جاغوری‌های تیم تداووم و تحول صورت گرفته بود، بی ربط نباشد؛

3. رهبری تیم استادخلیلی-دانش درنظرداشته است که با گماشتن افرادی همانند اسلم جوادی و برخی دیگری در بست‌های تشریفاتی‌مشورتی، زبان روشنفکران اطراف حلقۀ جامعۀ باز را ببندند و با استفاده از این تاکتیک آنهایی را که خواب وزارت، معینیت و یا ریاست در سردارند، نادیده بگیرد؛ مثلاً افرادی مثل جواد سلطانی و عنایت قاسمی و برخی دیگر..که در آغاز لیست جوادی قرار دارند و دیگران را صرفاً به خاطر استحکام استدلال خود نام برده است؛
4. از استعفانامه فهمیده می‌شود که استاد دانش در گماشتن‌ها و به احتمال قوی در معرفی افراد برای بست‌های وزارت و معینیت( که این فرصت هم بسیار محدود خواهد بود) صرفاً به افراد حزبی و خانوادگی تکیه کند. این در حالی‌ست که اخیراً آوازه‌هایی مبنی بر معرفی تقی خلیلی برای یکی از وزارت‌خانه‌ها نیز شنیده می‌شود. شخصاً از تحصیل و کارنامۀ سیاسی و اداری، آقای ‌خلیلی‌زاده آگاهی ندارم.
5. امید و خوشبینی‌های روشنفکران و تحصیلکرده و جوان که در جریان انتخابات کوشیدند از سرور دانش و اشرف‌ غنی چهره‌های متفاوت‌تری ترسیم کنند، به یأس و سرخوردگی تبدیل شده است.
با این حال، استعفای زودهنگام آقای جوادی در صورتی که دلایل مطروحه مبنای حقیقی آن باشد، منطقی و کار خردمندانه‌ای است. وقتی تلاش بر آن باشد که صرفاً برای دلخوشی افراد بست‌های فرمایشی ایجاد شود، از نام و عنوان‌های تشریفاتی در صدارت، استادی در دانشگاه و کارفرهنگی کارهای عزت‌بخش‌تر اند.