استراتژی امریکا در مورد افغانستان، استراتژی خروج است نه ماندن

  • انتشار: ۱۴ حوت ۱۳۹۹
  • سرویس: بین المللدیدگاه
  • شناسه مطلب: 107915
آمریکا

این ادعا و استدلال که امریکای ها برای بردن جنگ و بی ثباتی توسط طالب و داعش و گروه های افراطی دیگر به آسیای میانه در جهت بی ثبات سازی روسیه در افغانستان باقی می مانند، درست نیست. روسیه کشور ضعیف و درمانده نیست که امریکا بخواهد او را این چنین زمین گیر کند.

از این گذشته، استراتژی امریکا و حکومت بایدن در مورد افغانستان، استراتژی خروج است، نه ماندن.

پایان دادن به طولانی ترین جنگی که امریکا در گیر آن است که البته واژه ی مسولانه با این جمله همراه بود.
حالا پس از سه روز اقامت زلمی خلیلزاد در کابل که بسوی قطر رفت، روشن شده است که مسولانه بودن ترک افغانستان توسط امریکایی ها به این معنی است:
تشکیل دولت مشارکتی.

خلیلزاد نسخه ی این طرح را به تمام فیگورهای داخلی به شمول ارگ داده است تا برای شکل دهی چنین دولتی آمادگی داشته باشند.
به نظر می رسد که به استثنای ارگ و اشرف غنی همه استقبال کرده اند. عدم استقبال غنی نه برای رد کامل این طرح و عدم پذیرش آن، بلکه برای ماندن او در ریاست این دولت مشارکتی است. اما طالبان و پشت سرشان پاکستان که جانب اصلی این دولت مشارکتی استند، ریاست وی را نمی پذیرند. در حالی که برای خلیلزاد نظر و موضع طالبان اهمیت دارد و برای حکومت بایدن پایان دادن به جنگ طولانی امریکا در افغانستان که از طریق توافق به دولت مشارکتی می توانند ادعای پایان مسولانه را داشته باشند.
آیا رییس جمهور غنی می تواند در برابر امریکایی ها ایستاد شود و به آنها نه بگوید؟

محمد اکرام اندیشمند