گزارش تازه واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان:

استخدام کارمندان و کارگران بر اساس ملحوظات قومی و حزبی انجام می شود

  • انتشار: ۱۱ ثور ۱۳۹۶
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 21582

یک نهاد غیر دولتی همزمان با روز جهانی کارگر با اشاره به وجود فساد در استخدام کارمندان و کارگران، می گوید که در استخدام کارمندان غیرنظامی افغانستان، حزب گرایی و ملحوظات قومی عمومیت دارد.

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان می گوید که به دلیل نبود راهکارهای شفاف، سازگار و منسجم استخدام براساس شایستگی در افغانستان انجام نمی‌شود.

در این گزارش آمده که پرداخت حقوق چندگانه موجب بروز سیستم نهادهای خدمات غیرنظامی موازی شده ‌است. در سیستم فعلی به افزایش ظرفیت کارمندان که بتوانند به طور موثر کار انجام دهند، توجه صورت نگرفته ‌است.

به گزارش بی بی سی؛ واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان افزوده که اراده و تعهد سیاسی لازم برای ایجاد اصلاحات اداری در افغانستان وجود ندارد و همچنین چشم اندازی روشنی در دولت برای ایجاد این اصلاحات مشاهده نمی‌شود.

براساس این تحقیق، هماهنگی لازم میان نهادهای سیاسی و اداری وجود ندارد و بیشتر به راه حل‌های فوری و رویدادگرا توجه و به پروژه‌های بیرونی به جای کمیسیون اصلاحات اهمیت داده می‌شود.

نبود مقرره و قوانین لازم در زمینه اصلاحات اداری چالش دیگر عنوان شده و در این تحقیق آمده که نیاز است تاقانون تشکیلات و کارکنان خدمات ملکی نیز تعدیل شوند.

به نوشته این نهاد وظایف نخستین کمیسیون اصلاحات اداری افغانستان به دلیل وجود بازیگران متعدد از جمله کمک کنندگان بین‌المللی تضعیف شده‌است.

مشکل دیگر کمیسیون اصلاحات اداری افغانستان تداخل وظیفه‌ای میان وزارت خانه و انجام یک کار توسط چندین نهاد عنوان شده‌است.

در این تحقیق آمده که روند پیچیده در ارائه خدمات، به کیفیت و نحوه اجرا خدمات اداری در افغانستان آسیب زده و باعث افزایش زمینه فساد اداری شده است.

فقر در افغانستان

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان از دولت افغانستان خواسته که به منظور کاهش فقر، مبارزه با فساد، بهبود وضعیت زندگی مردم و توسعه بخش خصوصی افغانستان به کمیسیون اصلاحات اداری افغانستان توجه کند.

این نهاد افزوده که دولت افغانستان به منظور هماهنگی میان وزارت خانه‌ها و نهادهای دولتی یک کمیته‌ای را مرکب از نمایندگان این وزارت خانه‌ها و نهادهای دولتی ایجاد کند که توسط رئیس جمهور و یا ریاست اجرائی رهبری شود.