واکنش طالبان به درخواست اشرف غنی برای صلح:

از مقاومت دست برنمی داریم و از جنگ خسته نشدیم!

  • انتشار: ۱۰ حوت ۱۳۹۶
  • سرویس: تیتر 2
  • شناسه مطلب: 37587

بعد از برگزاری نشست پروسه کابل برای صلح در افغانستان، طالبان با انتشار بیانیه ای درخواست صلح در کنفرانس کابل را تلاش های غیر منطقی برای تسلیم شدن این گروه می داند. آنها در نامه خود گفته اند که از مقاومت دست بر نمی دارند و از ادامه جنگ خسته نمی شوند.

روز گذشته (چهارشنبه) اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان برای نخستین بار در کنفرانس کابل گفت که حکومت تحت رهبری وی حاضر است بدون پیش شرط با طالبان مذاکره کند.

اما در واکنش به این درخواست، طالبان با انتشار نامه ای درخواست صلح کنفرانس کابل و سایر تلاش ها را یک توطیه و به گونۀ غیر مستقیم غیرمنطقی خوانده نگاشته اند که هدف از این تلاش ها تسلیمی آن گروه می باشد.

این گروه در نامۀ خود، ادامۀ جنگ و تلفات اکثرغیرنظامیان را ناشی از حملات هوایی و عملیات زمینی نیرو های امریکایی عنوان کرده اند.

طالبان در این نامه، جنگ خود را پس از حضور نظامی امریکا و کشور های غرب در افغانستان در ۲۰۰۱، با مقاومت افغان ها در برابر نیرو های شوروی سابق مقایسه کرده نگاشته اند که حکومت وقت کابل نیز از جانب جامعۀ جهانی و ملل متحد به رسمیت شناخته می شد و مردم علیه آن ایستادگی کردند.

در این نامه، هدف اصلی جنگ ایالات متحده در افغانستان، دسترسی امریکا به معادن آن کشور عنوان شده نه مبارزه با دهشت افگنی.

طالبان در این نامه نگاشته اند که خواهان “مذاکره با ایالات متحده نبوده و نه دست از مقاومت بر می دارند و نه [از ادامۀ جنگ] خسته می شوند.”