از خود بیآغازیم

  • انتشار: ۲۱ سرطان ۱۳۹۹
  • سرویس: دیدگاهگوناگون
  • شناسه مطلب: 89007

بسیاری از تحصیل‌کردگان امروز جامعه ما، مدام باورهای منحط قبیله را نشخوار می‌کنند، از جنگ‌سالاران قبیله چهره خداگونه و قدیس می‌سازند؛ اما پیوسته از نابسامانی‌ها، واپس‌گرایی‌ها و عقب‌ماندگی‌ها می‌نالند.

قشری که باید در جامعه، فرمان‌ تغییر را در دست داشته باشند و جامعه را به‌سوی عقلانیت و باورهای انسانی و مدرن سوق بدهند؛ اما خود توجیه‌گر تعاملات و وابستگی‌های قرن حجری باشند و نتوانند ذهنیت خود را تغییر دهند؛ چگونه می‌توانند انتظار تغییر را از کلیت جامعه داشته باشند؟!

پس شمای که ادعای تحصیل‌ و دانش‌آموختگی دارید و از واپس‌گرایی و انحطاط قبیله‌گرایی می‌نالید، اگر معنایی تغییر را می‌دانید و به‌معنای واقعی کلمه، در پی تغییر هستید از خود بیآغازید. پوستین مندرس قبیله را در آتش افکنده و بسوزانید و خاکسترش را نیز به باد دهید. انرژی خود را برای تاریخ‌نگاری مجعول و اسطوره‌سازی موهوم، بیهوده به هدر ندهید و ملاک را تنها ارزش‌های والای انسانی‌ قرار دهید.

به‌غایت خنده‌دار است که بگویم جامعه باید تغییر کند و بسوی باورهای مدرن گام بردارد؛ اما من با این‌که تحصیل‌کرده هستم، از پشتون، از هزاره، از تاجیک، از ازبک و به صورت کلی از قبیله نمی‌توانم عبور کنم.

دکتر سید جواد سجادی