اروپا کم کم ناچار شده است پرده از چهره واقعیت بردارد!

  • انتشار: ۱۹ جوزا ۱۳۹۶
  • سرویس: بین الملل
  • شناسه مطلب: 24156

رئیس اطلاعات وامنیت داخلی آلمان وصدر اعظم پیشین این کشور در سخنرانی خود گفت وهابیت بیش از 25 میلیون کتاب چاب نموده و در کشورهای آلمان اتریش وسوئدن پخش نموده است و تمامی مساجد که در اروپا ساخته می شود.

هزینه اش دردست حکومت عربستان هست واکثریت کسانیکه دراین مساجد نماز می خوانند تندرو تربیت می شود ورهبران دینی با حاکمان عربستان دستش دریک کاسته هست باید سیاست مداران کشور بخاطر نفت چشم خودرا از واقعیت نپوشاند اگر چنین وضعیت ادامه یابد تندروان خارجی با راستی های کشور  آلمان را به نابودی خواهد کشاند.

دبیر کل حزب کارگر انگلیس می گوید من اگر پیروز شوم درمقابل عربستان می ایستم.

به نظر می رسد تروریستان کور که با کامیون جمعیت را زیر می گیرند هیچ گونه علاج نخواهند داشت مگر اینکه ریشه ای اندیشه پروری تروریستان را بخشکانند  گرچند که اسرائیل امریکا وعربستان ایران را تروریست پرور می دانند اما اروپایی ها به چنین گفتار موافق نیستند وحتی رهبر حزب کارگر انگلیس هم رسما می گوید که من اگر برنده شدم از حماس و فلسطینی ها حمایت می نمایم ولی درمقابل عربستان موضع سختگیرانه را خواهم گرفت.

کشور فرانسه هم چندان خاطره ای شیرین از تروریست ها ندارد شرائیط مردم خودرا درک نموده ومبارزه ای جدی درمقابل تروریستهای واقعی را درذهن دارد وبا کشور ایران  دراین قسمت خوشبین هست وقول همکاری را می دهد.

روند ترور کور کامیونی دراروپا می تواند انگیزه ای جدی برای تقابل با تروریست ها را سرعت بخشد.

اقبال صادقی