اذعان قوماندان امنیه بلخ به ناتوانی در مبارزه با فساد در این ولایت

  • انتشار: ۱۵ عقرب ۱۳۹۶
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 32943

سيدکمال سادات قوماندان امنيۀ بلخ، ناتوانى خود را در مقابل فساد موجود در ارگان هاى امنيتى اظهار داشت. وی می گوید زورمندان در مقابل قانون در این ولایت ایستادگی می کند.

آقای سادات گفت وى مجرمين را بازداشت مى کند؛ اما دوباره از سوى زورمندان رها مي شوند، وى اين کار را مى بيند؛ اما چيزى کرده نمى تواند.

به گزارش پژواک وی همچنان گفته است که مردم بى عفت مي شوند؛ اما صداى مظلويت خود را بلند کرده نمى توانند.

به گفتۀ وى، در مقابل چشمانش قانون شکنى مي شود، يک مامور امنيتى را تبديل کرده نمى تواند، در امور وظيفوى اش مداخله صورت مى گيرد؛ اما وى در مقابل آن چيزى کرده نمى تواند.

سيد کمال سادات از کسى نام نبرد؛ اما گفت: “اين کرسى از پدرمن نيست، از بعضى ها است، در اينجا بعضى افراد وجود دارند؛ اما کسى به آنها چيزى گفته نمى تواند.”