ادامه کار پارلمان یک تصمیم حقوقی است نه سیاسی

  • انتشار: ۲۷ جوزا ۱۳۹۴
  • سرویس: تیتر 2
  • شناسه مطلب: 6382

خبرگزاری اطلس ـ «عبدالرئوف انعامی» منشی پارلمان لحظاتی قبل در صحن علنی مجلس  اعلام کرد: از وظایف اساسی حکومت افغانستان برگزاری انتخابات سالم و به موقع است.

وی ضمن انتقاد از تأخیر دولت در برگزاری انتخابات پارلمانی گفت: وقتی دولت در برگزاری انتخابات به موقع ناتوان است باید با حضور در پارلمان دلیل آن را بازگو کند.

انعامی افزود: بارها حکومت وحدت ملی از طریق رسانه‌ها بر این موضوع تأکید داشت که کمیسیون مستقل انتخابات قابل اعتماد نیست اما انتخابات را برگزار نکرد و اکنون پارلمان افغانستان به کار خود ادامه می‌دهد.

وی تصریح کرد که ادامه کار پارلمان نیازمند یک تصمیم حقوقی است و به تصمیم سیاسی بوجود آمده از بین رهبران حکومت وحدت ملی نیاز ندارد.

وی اذعان داشت: در صورت اتخاذ تصمیم حقوقی در مورد ادامه کار پارلمان، این مجلس موظف به اجرای آن خواهد بود.

عبدالرئوف انعامی خاطرنشان کرد: به هیچ وجه پارلمان افغانستان موافق نیست تا مشروعیت خود را از طریق تفاهم سیاسی بدست آورد.

در ادامه وی افزود: در مورد تصمیم گیری برسر یک نهاد حقوقی، نهادهای مدنی نمی‌توانند مداخله کنند.

انعامی تأکید کرد که رهبران حکومت وحدت ملی قصد دارند با بوجود آوردن چالش، نظارت و استیضاح را از پارلمان بگیرند.

وی ادامه داد: رهبران حکومت وحدت ملی براساس توافق سیاسی روی کار آمده‌اند و اکنون نیز قصد دارند تا پارلمان افغانستان را نیز از طریق سیاسی مشروعیت ببخشند.