ادامه کار نمایندگان مجلس با چه میکانیزمی؟

  • انتشار: ۲۱ جوزا ۱۳۹۴
  • سرویس: سیاست
  • شناسه مطلب: 6233
پارلمان پاکستان

انسجام ملی نوشت:

حدود یک هفته تا پایان کار مجلس نمایندگان باقی مانده است. برخی از نمایندگان خواستار ادامه کار این نهاد هستند و برخی دیگر تأکید بر پایان فعالیت‌های مجلس تا برگزاری انتخابات پارلمانی را دارند.

نمایندگان موافق با تداوم کار مجلس، تأکید دارند که در صورت توقف کار این نهاد، یک رکن دولت عملا فلج می‌شود و زنجیره دولت از هم می‌پاشد. آنان استدلال می‌کنند که کشور در شرایط دشواری قرار دارد و ادامه کار مجلس نمایندگان ضروری است.

اما در سوی دیگر، برخی از نمایندگان می‌گویند که موعد قانون این دور مجلس در اول سرطان ۱۳۹۴ پایان می‌یابد و براساس قانون این نهاد بی‌اعتبار می‌شود. تداوم آن مخالف قانون اساسی است و فیصله‌های بی‌اعتبار می‌باشد.

تفسیر نمایندگان از ماده ۸۳ قانون اساسی نیز متفاوت است. این ماده می‌گوید که «دوره کار ولسی جرگه به تاریخ اول سرطان سال پنجم، بعد از اعلان نتایج انتخابات به پایان می‌رسد و شورای جدید به کار آغاز می‌نماید.»

برخی‌ها استدلال می‌کنند که تا بعد از اعلام نتایج انتخابات آنان می‌توانند به کار خود ادامه دهند؛ اما برخی دیگر می‌گویند، در صورتی که انتخابات پارلمانی برگزار شده باشد تا اگر تأخیری در اعلام نتایج صورت می‌گیرد؛ آن‌ها کرسی‌های خود را حفظ کنند نه این که منتظر انتخابات بنشینند.

حالا به نظر می‌رسد، مساله بحران قانون اساسی است. قانون اساسی در این راستا دو پهلو تفسیر می‌شود. در این میان، باید کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، دادگاه عالی و اتحادیه‌های حقوق‌دانان دست‌ به کار شوند و گره‌گشایی نمایند.

در همین حال، باید راه حل پیدا شود؛ راهی که بتواند به خیر و سعادت مردم افغانستان تمام شود. البته، انتظار جدی هم این است که دولت هرچه زودتر، تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی را اعلام نماید. اگر تقویم انتخابات پارلمانی به وجود نیاید، هیچ چشم‌اندازی نمی‌توان برای برگزاری انتخابات پارلمانی تصور کرد.