«اداره امور» زیر ذره بین مجلس

  • انتشار: ۲۳ عقرب ۱۳۹۴
  • سرویس: تیتر 2
  • شناسه مطلب: 11454

برخی از نمایندگان مجلس در جلسه امروز شنبه پارلمان اداره امور را به فساد گسترده متهم کردند و خواستار بررسی عملکردهای آن شدند.

به گزارش خبرگزاری اطلس به نقل از پیام آفتاب، «عبدالرحمان رحمانی» گفت در اداره امور برخوردهای دوگانه صورت می‌گیرد و جلوی اینگونه رفتارها باید گرفته شود.

وی افزود اسنادی از این اداره در دست دارد که نشان می‌دهد ریاست اداره امور در تقرری‌ها فساد گسترده‌ای را انجام می‌دهد.

آقای رحمانی به رئیس مجلس پیشنهاد کرد هیاتی را برای بررسی کارکردهای سلام رحیمی، رئیس اداره امور، تشکیل دهد و اگر جواب نداد خود رحمانی جوابگو خواهد بود.

قابل ذکر است سلام رحیمی در نخستین روزهای ریاست جمهوری اشرف غنی به عنوان رئیس اداره امور گماشته شد و ریاست جمهوری این انتصاب‌های راهکاری برای حکومتداری خوب بیان کرد.

امروز برخی از نمایندگان اما وی را به دست داشتن در فساد اداری متهم می‌کنند.

عارف رحمانی نیز گفت سلام رحیمی، رئیس اداره امور ریاست جمهوری، سی و چند ریاست این اداره را از دسته و مجموعه خاص انتخاب کرده است.

آقای رحمانی افزود ایا بین سی میلیون نفر تنها همین چند نفر یافت می‌شود.

وی در ادامه افزود با پیشنهاداتی که از ادارات دولتی به این اداره می‌رسد سلیقه‌ای برخورد می‌شود: بعضی پیشنهادها ماه‌ها در دفتر سلام رحیمی می مان. اما برخی دیگر تنها یک روزه جل می‌شود.

او نیز به ریاست مجلس پیشنهاد کرد مجلس باید هیاتی را برای بررسی کار کرده‌های اداره امور به ویژه سلام رحیمی تعیین کند.

به باور او سلام رحیمی یک آدم «خپک و خزک» است.

پس از استقرار دولت اسلامی افغانستان در سال ۱۳۷۱، دستگاه ریاست جمهوری و ریاست اداره امور (با ارتقای آمریتهای آن به ریاست) «ریاست عمومی اداره امور» را شکل دادند.

ریاست عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران به حیث یک واحد بودجوی مستقل در سیستم سیاسی موجود کشور تحت نظر مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی ایجاد شده است تا در راستای تقویت حکومتداری سالم، شفاف، فعال و عاری از فساد، طبق مقررهی تنظیم شده فعالیت نماید.

این اداره انسجام و هماهنگی امور را بر عهده داشته و تسهیلات مسلکی را برای رئیس جمهوری جهت اعمال صلاحیتهایش در سه رکن دولت ایجاد می‌نماید.

همچنین این اداره چگونگی تطبیق تصامیم مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، فیصله‌های شورای وزیران و کمیته‌های مربوط به آن را پیگیری نموده و از تحقق آنها به مقام عالی ریاست جمهوری گزارش ارائه می‌نماید.