اختلاف نظر میان دو تیم در حکومت

  • انتشار: ۱۲ عقرب ۱۳۹۳
  • سرویس: بازار شایعات
  • شناسه مطلب: 199

بر اساس برخی از گزارش ها، اختلافات جدی میان دو تیم در حکومت وجود دارد.

عمده ترین اختلافات بر ر دو چیز است:

1. تعریف طالبان

2. ترکیب کابینه

به نظر می رسد که هنوز راه درازی براب رسیدن به یک وضعیت مطلوب در حکومت در پیش است.