احمد مسعود و ترسیم نقشه راه آینده!

  • انتشار: ۲۵ سنبله ۱۴۰۰
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 120812

به باور من مقاومت احمد مسعود در پنجشیر هرچند اکنون با دخالت پاکستان تضعیف گردید، ولی این مقاومت همچنان یک نقطه امید برای آزادیخواهان در کشور هست. اکنون که کشورهای اروپایی بنا شده با پیشنهاد فرانسه از احمد مسعود در پارلمان اروپا دعوت کنند، احمد مسعود با درس از اشتباهات گذشته این بار با دقت بیشتر همراهان خود را انتخاب کند و در اروپا ببرد.

به نظر من یک اشتباه کوچک سیاسی نقشه راه آینده مقاومت ملی را خراب خواهد کرد. احمد مسعود می باید دو چیز را در سیاستهای آتی خود مد نظر داشته باشد، تا دستاورد مقاومت ملی را در پنجشیر به کام خود و آزادیخاهان کشور شیرین سازد.

۱- نگاه احمد مسعود به تصامیم پیش روی خودش ملی و فراقومی باشد بویژه روی سه قوم هزاره، ازبیک و تاجیک نگاه برابر داشته باشد، تا اشتباهات گذشته که این سه قوم را ازهم جدا کرد، دوباره تکرار نگردد. مثلاً در ترکیب همراهان خود به پارلمان اروپا این نگاه سیاسی و ملی را به دقت رعایت کند و چهره هایی جوانی از هزاره ها و ازبیکها و سایر اقوام را نیز باخود ببرد تا یک هیاتی جامع ملی باشد.

۲- شعار به حق خودش که تغییر ساختار سیاسی افغانستان و نظام غیر متمرکز و فیدرال باشد را هرگز از بیان و زبان خود نیندازد و به شکل اصولی روی آجندای ملی فیدرالیزم برنامه ریزی نماید. این دو نگاه ویژه نقشه راه مقاومت ملی را برجسته و همگانی خواهد ساخت.

احمدی رشاد

نظرات(۰ دیدگاه)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *