«اجمل احمدی» به حیث سرپرست وزارت صنعت و تجارت تعیین شد

  • انتشار: ۱۸ دلو ۱۳۹۷
  • سرویس: تیتر 2
  • شناسه مطلب: 53333

اجمل احمدی، مشاور رئیس جمهور در امور مالی و بانکداری به عنوان سرپرست وزارت صنعت و تجارت افغانستان تعیین شد.

رئیس جمهور غنی با صدور حکمی اجمل احمدی را به حیث سرپرست وزارت صنعت و تجارت توظیف کرده است.
در حکم رئیس جمهور غنی آمده: به تأسی از حکم فقره ۱۳ ماده شصت و چهارم قانون اساسی، توظیف محترم اجمل احمدی، به حیث سرپرست وزارت صنعت و تجارت جمهوری اسلامی افغانستان، منظور است.