اجرای موافقتنامه چابهار هدف اصلی وزارت حمل و نقل افغانستان

  • انتشار: ۲ عقرب ۱۳۹۷
  • سرویس: اقتصاد
  • شناسه مطلب: 49086

 امام الدین وریماچ معاون وزیر حمل و نقل افغانستان در نشست شورای هماهنگی موافقتنامه ترانزیتی سه جانبه ایران- هند و افغانستان (موافقتنامه چابهار) که دیروز(1عقرب) در تهران در جریان بود، گفت: همکاری های سه کشور در امور اقتصادی باعث رشد اشتغال و توسعه پایدار کشورها می شود. با توجه به اهداف توسعه پایداری که سازمان ملل متحد طراحی و به کشورها ابلاغ کرده است، امضای موافقتنامه چابهار می تواند از این دست همکاری ها به شمار رفته و زمینه رشد کشورها را فراهم کند.

وی افزود: در ۱۶ سال گذشته کانون روابط اقتصادی افغانستان، ارتباط با کشورهای منطقه بوده است. از آنجایی که افغانستان از نظر جغرافیایی جزء کشورهای بدون ساحل و مرکزی به شمار می رود، امیدوار است با امضای این توافقنامه بتواند پلی میان کشورها بوده و بار را به صورت آسان عبور بدهد.

معاون وزیر حمل و نقل افغانستان تصریح کرد: ما نیازمند ایجاد چارچوب قانونی لازم برای اجرای این موافقتنامه هستیم. به همین دلیل افغانستان مشتاقانه و با مشارکت ایران و هند و بخش خصوصی سعی در انعقاد این موافقتنامه داشته است.

وریماچ یادآور شد: توسعه ترانزیت نیازمند سرمایه گذاری، برنامه ریزی و هماهنگی بین کشورهاست. این مسئله در اجلاس اخیر RCC بررسی شد و ما به دنبال بهبود ترانزیت از مسیر افغانستان هستیم.

به گفته این مقام ارشد وزارت حمل و نقل افغانستان، طرحهای توسعه سه کشور و اجرای رضایت بخش موافقتنامه چابهار از اهداف اصلی حوزه حمل و نقل این کشور به شمار رفته لذا می بینیم روند رشد تجارت در منطقه در حال افزایش است. به همین دلیل به همکاری خود با ایران و هند برای راه اندازی کریدور چهار ادامه خواهیم داد.