بیانیه حکمتیار رهبر حزب اسلامی در واکنش به ایجاد ائتلاف جدید:

اجازه تضعیف نظام را به احدی نمی دهیم

  • انتشار: ۱۰ سرطان ۱۳۹۶
  • سرویس: تیتر 1
  • شناسه مطلب: 25202

شکل‌گیری ائتلاف جدید میان احزاب جنبش ملی اسلامی به رهبری عبدالرشید دوستم، جمعیت اسلامی افغانستان به رهبری صلاح الدین ربانی و حزب وحدت مردم افغانستان به رهبری محمد محقق، در شهر انکارا، پایتخت ترکیه، با واکنش‌های متفاوت روبرو شده است.

پس از تشکیل‌ این ائتلاف، حزب اسلامی افغانستان به رهبری گلبدین حکمتیار، از احزاب سیاسی و طرف‌های مؤثر خواسته است تا سیاست‌ها تقابل، خصمانه و رقابت‌های ناسالم را کنار بگذارند در ادامه بیانیه حزب اسلامی گفته شده است که تصامیم و تلاش هایی که به هدف تضعیف نظام باشد، حمایت نمی کند و به هیچ احدی اجازه این کار را نخواهد داد.

در خبرنامه‌ی حزب اسلامی افغانستان، گفته شده است “همه احزاب سیاسی و جناح‌های مؤثر در جریانات کشور؛ مخصوصأ گروه‌های شامل دولت را دعوت می‌کنیم تا دست به هم داده؛ نیروهای شان را برای حل بحران و بیرون رفت کشور از وضعیت ناگوار کنونی بکار گیرند، سیاست‌های تقابل خصمانه، رقابت‌های ناسالم و منفی و جبهه گیری‌ها علیه همدیگر را کنار بگذارند”.

در بخش دیگر این خبرنامه آمده است که این حزب، از هر طرح و اقدام که باعث اصلاح و تقویه نظام و تأمین عدالت شود حمایت می‌کند؛ اما در خبرنامه گفته شده است که از تصامیم و تلاش‌های که جهت تضعیف نظام و تشدید هرج و مرج باشد، حمایت نمی‌کند و اجازۀ چنین کاری را به “احدی” نمی‌دهد.

بخشى از این بیانیه یاد آور تنفر تاریخى این حزب در فضاى سیاسى دهه ى نود کشور مى باشد.

متن کامل اعلامیه به شرح زیر می باشد:

بسم الله الرحمن الرحیم

اعلامیه حزب اسلامى افغانستان

دعوت به اجماع ملى و اجتناب از تقابل

با توجه به وضع دردناک کشور، تشدید جنگها و ناامنى ها و تلاشهاى خصمانه دشمنان پیدا و پنهان ملت ما؛ در راستاى عمیقتر کردن بحران؛ همه احزاب سیاسى و جناحهاى مؤثر در جریانات کشور؛ مخصوصاً گروههاى شامل دولت را دعوت مى کنیم تا دست بهم داده؛ نیروهاى شان را براى حل بحران و بیرون رفت کشور از وضعیت ناگوار کنونى بکار گیرند، سیاستهاى تقابل خصمانه، رقابتهاى ناسالم و منفى و جبهه گیریها علیه همدیگر را کنار بگذارند، از تکرار تجارب تلخ، ناکام و خونین گذشته خوددارى ورزند، ادبیات جنگ، زبان تهدید، تخویف و اخطار، مبارزطلبى، شعارهاى خشن، تلاش براى ناامن کردن هر چه بیشتر کشور و ایجاد ترس و رعب میان مردم را تجربه نکنند. این سیاستهاى نادرست و ناعاقبت اندیشانه که عواقب بدى در گذشته تحویل داد و کشور را به این جا کشاند؛ هیچ افغان شریف و هیچ انسان عاقلى از تکرار آن حمایت نخواهد کرد. ملت ما از جنگ خسته است، از گروههاى جنگ طلب و شعارهاى جنگ افروزانه شان نفرت دارد، خواهان صلح و امنیت است و در کنار کسانى مى ایستد که شعارش خاتمه عاجل و کامل جنگ و اعاده صلح، امنیت و عدالت است.

حزب اسلامى افغانستان با هدف خاتمه جنگ و تأمین صلح و امنیت در کشور معاهده اى با دولت جمهورى اسلامى افغانستان امضاء کرد، توأم با آن دست برادرى بسوى همه دراز کرد و همه را به اتخاذ سیاستهاى سازنده جدید دعوت نمود، و این در شرائطى که کشتى نظام در حال غرق شدن بود، سرنشینان این کشتى شکسته با دست خود و در نتیجه تصرفات ناسنجیده خویش بدنه اش را سوراخ سوراخ کرده و از رسیدن به ساحل بازداشتند، حزب سرنوشتش را با این نظام گره زد، سوار این کشتى شد، تلاش کرد تا شکافهایش را ببندد و از غرق شدن باز دارد. همه را به آشتى و تفاهم فراخواند، سعى نمود زمینه را براى اجماع ملى فراهم کند و تمامى گروهها و جناحهاى داخل و خارج نظام را زیر یک سقف جمع نموده و با تکیه بر مشترکات؛ سیاست واحدى اتخاذ و راه حل افغانى براى بحران جستجو کنند و از این طریق اشتباهات گذشته شان را جبران و مسئولیتهاى دینى و میهنى شان را در برابر ملت و میهن اداء نمایند. متأسفانه در شرائطى که آمادگى هاى لازم براى اولین نشست مجمع تفاهم ملى گرفته شده؛ برخى از جناحهاى داخلى و خارجى که منافع شان را با ادامه جنگ در کشور ما گره زده اند؛ تلاش مى ورزند در برابر این مساعى مخلصانه موانع ایجاد نمایند، حوادث اخیر کشور در مجموع و حوادث خونین کابل و هرات به گونه خاص؛ از سوى همینها مهندسى و ایجاد گردید. همینها مى خواهند کشور را بارى دیگر به درگیریهاى سالهاى خونین گذشته برگردانند و جنگ را از اطراف به شهرها و جاده هاى کابل انتقال دهند.

ما از هر طرح و اقدامى که باعث اصلاح و تقویه نظام و تأمین امنیت و عدالت در کشور باشد؛ مجدانه و مخلصانه حمایت مى کنیم و اما از تصامیم و تلاشهایى که به هدف تضعیف هرچه بیشتر نظام و تشدید هرج و مرج در کشور به راه مى افتد؛ نه تنها حمایت نمى کنیم و اجازه چنین کارى را به احدى نمى دهیم؛ بلکه یکجا با ملت خود در برابر آن استوارانه مى ایستیم.

حزب اسلامى افغانستان

۹ سرطان ۱۳۹۶