اتحادیه اروپا راهبرد خود را برای افغانستان اعلام کرد

  • انتشار: ۲۵ میزان ۱۳۹۶
  • سرویس: تیتر 2
  • شناسه مطلب: 32018
اتحادیه اروپا

اتحاديۀ اروپا، با تصويب راهبرد جديد در مورد افغانستان، تعهد درازمدت خود را در راستاى تامين صلح، ثبات و آرامش در افغانستان و منطقه و انکشاف پايدار تجديد کرد.

در خبرنامه دفتراتحاديۀ اروپا درکابل که به روز گذشته (دوشنبه) به نشر رسید، آمده است که فدريکا موگرينى نماينده عالى اتحاديه اروپا دراين نشست گفت:  اتحاديۀ اروپا امروز روى استراتيژى جديد براى افغانستان به توافق رسيده و براساس آن، سند مشترکى که درماه جولاى نهايى شده بود، ايجاد شده است. ما به عنوان اتحاديه اروپا هميشه درکنار مردم افغانستان بوده ايم وهمچنان درراستاى حمايت ازاصلاحات، مسير دموکراسى افغانستان، تطبيق قانون وحقوق بشر، تامين صلح درکشور که نه تنها افغانستان، بلکه تمام منطقه از آن سود ببرد، ايستاد خواهيم بود.”

موگرینى همچنان افزوده است که تلاش ها براى رسيدن به صلح، بايد به مالکيت و رهبرى افغان ها انجام شود؛ اما حمايت فعال منطقه و جامعه جهانى حياتى است، مردم افغانستان مي توانند بروی اتحاديۀ اروپا حساب کنند.

در این خبرنامه گفته شده است، استراتيژى جديد اتحاديه اروپا که در برگيرندۀ نتيجه گيرى شوراى اتحاديه اروپا است، بالاى چهاراولويت تمرکز دارد که شامل تامين صلح، ثبات  وامنيت منطقوى، تقويت دموکراسى، تطبيق قانون وحقوق بشر وتامين حکومتدارى خوب و توانمند سازى زنان، حمايت از انکشاف اقتصادى  و انسانى ورسيدگى به چالش هاى مرتبط با مهاجرت، مى باشد.