ابراهیمی: حکومت وحدت ملی در سفارت امریکا شکل گرفت

  • انتشار: ۳۰ قوس ۱۳۹۳
  • سرویس: تیتر 1
  • شناسه مطلب: 2114

به گزارش صدای آمریکا عبدالروف ابراهیمی رییس ولسی جرگه امروز در جلسه علنی مجلس حکومت وحدت ملی یک حکومت تحمیلی و شکل گرفته در صحن سفارت ایالت متحده امریکا در کابل خوانده گفت که این حکومت مطابق مقتضیات قانون اساسی کشور تشکیل نشده است .

رییس ولسی جرگه وکلای حاضر درمجلس پرسید : ” آیا نتایجی که از انتخابات بدست آمده بود خلاف قانون اساسی و خلاف اراده مردم افغانستان نبود ؟. ”

آقای ابراهیمی اضافه کرد : “بگویید شما وکلا وجدان داریم وجدان تان را قاضی گرفتیم حکومت وحدت ملی افغانستان بر مبنای قانون اساسی است، مبنای قانون اساسی را دارد،بنآ حکومت قانون اساسی (وحدت ملی) یک حکومت اجباری ساخته امریکا در داخل سفارت امریکا بود. ”

رییس ولسی جرگه گفت که و ی این سخنان را به عنوان یک مسلمان ابراز میکند و کرسی ریاست برایش اهمیت ندارد .

این اظهارات رییس ولسی جرگه از سوی تعدادی از وکلا مورد تایید قرار گرفت ولی شماری دیگر از اعضای مجلس مخالفت نمودند .

شکریه بارکزی عضو ولسی جرگه این اظهارات رییس مجلس را خلاف قانون اساسی دانسته گفت : رییس ولسی جرگه مشروعیت نظام مملکت را زیر سوال میبرد .

خانم بارکزی گفت :” این را نباید فراموش کنید که حکومت وحدت ملی را که شما غیرمشروع و ساخته و پرداخته سفارت امریکا میدانید ملیونها افغان برای تشکیل این حکومت به پای صندوق های رای رفته از حق رای خود استفاده کرده اند . “.

کابینه جدید

تعداد زیادی از اعضای ولسی جرگه در جلسه علنی امروز روی مسایل مربوط به وضعیت امنیتی و اقتصادی بحث کرده خراب شدن وضعیت امنیتی و اقتصادی کنونی را تا حدی زیاد وابسته به تاخیر در تشکیل کابینه و جنجالهای برخاسته اختلاف میان رییس جمهور و رییس اجراییه تلقی کردند .

بکتاش سیاوش یک عضو مجلس راجع به دلیل تاخیر در معرفی وزرا به پارلمان سخنرانی نموده گفت که یک دلیل اینست که بیشترینه اعضای مجلس بشمول رییس ولسی جرگه دریکی از دو تیم انتخاباتی تنظیم شده اند هرگاه وکلا و رییس مجلس در انتخابات بی طرف میبود حالا دیگر وضعیت مختلف میبود .

آقای سیاووش گفت : “من قبلا گفته ام که شما حق دارید مگر اکنون حق شکایت را ندارید . زیرا برای کسانی که شما کمپاین کرده اید حالا بشنوید که چه میکنند ؟ ”

رییس مجلس در پاسخ به اظهارات آقای سیاووش گفت که در آن زمان مردم افغانستان بجز از حمایت از یکی از این دو تیم گزینه ای دیگر نداشتند.

پس از بحث طولانی بالاخره ولسی جرگه به هر دو رهبر حکومت وحدت ملی یک هفته مهلت داد تا هر چه زودتر اعضای کابینه جدید را به مجلس به غرض کسب رای اعتماد معرفی کنند در صورت توجه نکردن مجلس در آغاز هفته جدید تصمیم خود را در مورد حکومت وحدت ملی اتخاذ خواهد کرد .

مجلس در مورد این تصمیم جدید که چه خواهد بود چیزی نگفت .