ابراز تاسف طالبان از کشته شدن کارمندان صلیب سرخ در جوزجان

  • انتشار: ۲۳ دلو ۱۳۹۵
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 17906

طالبان از کشته شدن کارمندان صلیب سرخ در ولایت جوزجان ابراز تاسف نموده و از این سازمان بین المللی خواسته است که به فعالیت هایش در افغانستان ادامه دهد.

تروریست های داعش هفته گذشته در ولایت جوزجان بر کارمندان اداره صلیب سرخ در حمله کردند، که در نتیجه این حمله شش تن آنان کشته شدند و دو تن دیگر را با خود به جای نامعلوم بردند.

بعد از حمله یاد شده گروه مسلح داعش مسوولیت کشته شدن افراد یاد شده را به عهده گرفتند.

در عین حال کمتیه بین المللی صلیب سرخ اعلام کرده است، که فعالیت هایش را تا یک زمان نامعلوم متوقف می کند.

در یک خبرنامه منتشر شده که به تاریخ ٢٢ دلو از سوی ذبیح الله مجاهد، یکتن از سخنگویان طالبان آمده است که کمیسیون صحت آن ها از کشته شدن همکاران شان در کمیته بین المللی صلیب سرخ متاثر هستند و از کمیته یاد شده خواستار تداوم خدمات شان می باشد.

در خبرنامه افزوده که کمیته بین المللی صلیب سرخ که از سه دهه به این سو در افغانستان فعالیت دارد، خدمات شان برای مردم بی بضاعت و فقیر افغانستان بسیار مهم و با ارزش است.

طالبان گفته است که افغانها از هر زمانی دیگر کرده در حال حاضر به کمک های بشری و خدمات صحی بیشتر نیاز دارند و از این اداره می خواهند که مثل گذشته به خدمات شان ادامه بدهند.

در خبرنامه تصریح شده است که طالبان در ساحات تحت کنترول خویش به خاطر تامین امنیت کارمندان کمیته بین المللی صلیب سرخ اقدامات جدی روی دست می گیرد.