ائتلاف بزرگ ملی افغانستان: چه معامله ای در پشت جنگ غزنی قرار داشته است؟

  • انتشار: ۲۳ اسد ۱۳۹۷
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 46204

ائتلاف بزرگ ملی افغانستان در واکنش به وقایع اخیر در ولایت غزنی با انتقاد از بی تفاوتی حکومت در عدم حمایت از نیروهای امنیتی و مردم این ولایت می گوید که نیروهای بین المللی در جنگ غزنی در حالت بی طرفی قرار داشته و این سوال به وجود می آید که چرا و چه معامله ای در پشت رویدادهای غزنی قرار داشته است.

ائتلاف بزرگم ملی افغانستان با انتشار بیانیه ای در مورد جنگ اخیر در غزنی گفته است که وقایع اندوهبار شهر غزنی و کشتار هولناک مردم و تخریب گسترده شهر و به آتش کشیدن سرمایه و زندگی مردم، لک ننگ و سیاه در تاریخ جنگهای افغانستان می باشد.

رویدادهای خونین و جنگ ظالمانه در غزنی توسط طالبان یاد آور تباهی و ویرانی شهرهای عراق و سوریه در جنگ با داعش می باشد. طالبان همان کاری را در غزنی انجام می دهد که گروه داعش در عراق و سوریه می کرد با این تفاوت که حکومتهای عراق و سوریه و نیروهای خارجی بی تفاوت و نظاره گر نبودند اما در غرنی حکومت ما کوتاهی کرده و از مردم غزنی حمایت نکرد و مردم را در دام اهریمنان رها کرده است.

در این بیانیه گفته شده، مقامات دولتی در رویداد غزنی مقصر هستند و کوتاهی کرده و می کنند و با تاسف باید بگوییم که نیروهای بین المللی هم در جنگ غزنی حالت بی طرفی درپیش گرفته اند و این پرسش را ایجاد کرده است که چرا و چه معامله های در پشت رخداد های جنگ غزنی می باشد. جنگ و تهاجم در غزنی در آستانه یک آتش بس احتمالی صورت گرفته است و در فردای جنایت و تباهی چه گونه غارتگران و آتش افروزان به رخ مردم غرقه در آتش و خون نگاه می کنند و چه گونه به آنها شاخه های گل بدهند و آنها چه گونه در خیابانها و در حضور مردم آیسکریم می خورند واقعا که شرم آور و درد آور است.

ایتلاف بزرگ ملی به حمایت از مردم و در کنار مردم خود استاده است و از حقوق مردم خود دفاع می کند ایتلاف به دقت قضایا را دنبال کرده حملات وحشیانه و ظالمانه طالبان را بر شهر تاریخی و استراتژیک غزنی محکوم می کند و باید تحقیق شود که چرا مقامات حکومتی کوتاهی کرده و ازخود بی کفایتی نشان داده اند ایتلاف بزرگ ملی افغانستان هر گز نمی تواند در مقابل مقصران بی تفاوت بماند و همراه با مردم از آنها روزی باز خواست خواهند کرد و لو در هر مقامی که قرار گرفته باشند.