آیا محقق از تجاوز عربستان به یمن حمایت کرد؟!

  • انتشار: ۱۴ حمل ۱۳۹۴
  • سرویس: سیاست
  • شناسه مطلب: 3524

شنیده ها در فضای مجازی حکایت از حمایت برخی عناصر «شیعه» دولت همچون محمد محقق از تجاوز عربستان به خاک یمن دارد.

طبق این خبر در جلسه شب گذشته ارگ که با حضور بزرگان و متنفذان دینی و جهادی برگزار گردید، سه دیدگاه در خصوص موضع افغانستان در قبال حوادث یمن و حمله نظامی عربستان سعودی به خاک این کشور مطرح شده است:

1. دیدگاه نخست که بر اعلام بیطرفی دولت افغانستان در مناقشه میان عربستان و یمن تاکید میکند. در راس افرادی که این موضع را اتخاذ کرده اند محمد کریم خلیلی قرار دارد.

2. دیدگاه دوم که با چاشنی «مصلحت بینی» توأم گردیده بر نقش ایران در افغانستان و مسائل فی مابین دو کشور همسایه و از طرف دیگر منافع ایران در یمن تاکید میکند. سید حسین انوری به عنوان لیدر این دیدگاه، معتقد است اعلام حمایت از عربستان روابط افغانستان با همسایه اش یعنی ایران را دچار تنش میکند. وی همچنین گفته است تا زمانی که حمله ای به عربستان صورت نگرفته، اعلام موضع ضروری بنظر نمیرسد.

3. دیدگاه سوم بر پالیسی دولت افغانستان در قبال حمایت از عربستان تاکید کرده و معتقد است ارگ و شورای امنیت ملی افغانستان میبایست از عربستان سعودی اعلام حمایت کند.

در رأس افرادی که این موضع را تقویت و دنبال میکنند «محمد محقق» قرار دارد. در صورت صحت این مطلب، اتخاذ چنین دیدگاهی از سوی   محقق به عنوان یکی از رهبران عالیرتبه شیعه و هزاره در ارگ، نشان از تغییرات اساسی در دیدگاههای سیاسی و مذهبی وی دارد.