آیا طالبان قطر نماینده طالبان شمال یا جنوب هستند؟!

  • انتشار: ۲۹ میزان ۱۳۹۹
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 95894

مدتی است همسر یکی از دوستانم را طالبان اختطاف کرده و ماه هاست خبری ندارد، با هزار و یک واسطه بامنبعی در ارتباط شد.طرف که از تاجران سرشناس است به او میگوید: اگر طالب شمال برده باشد میتوانم کمکت کنم ولی اگر طالب جنوب برده باشد، گپم پیش شان بُرد ندارد شناختی هم بین شان ندارم.

درحالیکه بازار گفتگوهای صلح با طالبان داغ است، ناامنی های اخیر در کشور توسط طالبان، تردید را در ذهن مخاطب ایجاد می کند که پس چرا تا مشخص شدن نتیجه گفتگو، این گروهک دست از آشوب برنمی دارند، مگر از باداران خود در قطر به آنها دستور نمی رسد؟

صحبت آن واسطه برای آزادی شوهر دوستم، این مساله را برایم روشن کرد که وقتی تا این اندازه تقسیم بندی، خطوط و مرزبندی بین خود طالبان است، این ناامنی های اخیر در مناطق جنوبی کشور توسط طالبان، سیاست و رویه کاملا جدای این دسته را با طالبانی میرساند که در دوحه و قطر پشت میزهای صلح با حکومت تکیه زده اند و طالبان جنوب یا شمال هیچ اهمیتی به مواضع انتخابی اینان نمیدهند.

متاسفانه صلح با “طالبان قطری” که ظاهرا نماینده طالبان هستند؛ بازی کثیف انحرافی است که با هزینه پولهای گزاف همه را سرگرم خودش کرده و چشم امید بسیاری از اقشار کشور رابه نتایج این نشست ها دوانیده است، در حالیکه معادلات در بخش دیگری از خاک افغانستان و یا جای غیر از قطر مثل پاکستان باید رقم خورد انهم با گروه های اصلی که هیچ اهمیتی برای” طالبان قطری” و نتیجه این نشست قایل نیستند.

دکتر بتول سید حیدری