آیا جانشینان احتمالی البغدادی می توانند جای او را بگیرند؟

  • انتشار: ۱۵ سرطان ۱۳۹۶
  • سرویس: بین الملل
  • شناسه مطلب: 27341

این مرکز کشته شدن ابوقتیبه امام جمعه تلعفر را که جمعه گذشته در خطبه های خود پس از ذکر نام البغدادی گریسته بود، را دلیلی بر کشته شدن قطعی البغدادی قلمداد کرده است.

داعش گریه ابوقتیبه را اشاره ای از سوی وی برای اعلام مرگ البغدادی دانسته است.

علی رغم گمانه زنی ها درباره جانشینان البغدادی و اینکه با مرگ وی افراد دیگری جانشین او خواهند شد؛ اما نباید فراموش کرد کاریزمای البغدادی، قریشی بودن وی(ادعای داعش)، و تحصیلات آکادمیک او در علوم قرآنی، وی را به چهره منحصر بفردی در داعش بدل کرده بود.

افزون بر اینکه گزینه های مطرح شده برای جانشینی داعش صبغه دینی ندارند و تعیین چنین افرادی در راس تشکیلات خلافت، به نوعی خالی کردن بعد دینی داعش و تبدیل خواسته یا ناخواسته آن از یک تشکیلات دینی پرطمطراق به نام دولت اسلامی و خلافت به تشکیلاتی صرفا نظامی اما با پوششی دینی است.

اعلام مرگ چنین شخصی در فضای شکست های نظامی متعدد داعش، در عراق و سوریه ضربه سختی به گروهش وارد خواهد کرد و می تواند به بروز انشقاق ها و اختلافاتی در ساختار تشکیلاتی آن بینجامد.