آیا آمریکا همانند روسیه افغانستان را به حال خودش رها خواهد کرد؟

  • انتشار: ۸ ثور ۱۳۹۷
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 40270

در ایام تحول تاریخ سیاسی افغانستان قرار داریم، همه‌ی تان می‌دانید که با همکاری شوروی سابق نظام سیاسی افغانستان متحول گردید، و حکومت دست نشانده‌ای روسیه شکل گرفت.

بعد از اینکه حکومت دست نشانده شوروی سابق در افغانستان به قدرت نشست،  روسیه عملا به بهانه‌ای افغانستان را با توجه به اهداف که از طریق افغانستان دنبال می‌کرد، کشور ما را اشغال کردند، در این میان مقاومت‌های مردمی از گوشه و کنار افغانستان سر درآوردند، و رهبری مقاومت مردم به دست رهبران جهادی افغانستان به سرکردگی علما و روحانیت افتادند، در این میان آمریکا با توجه به کینه‌های که نسبت به روسیه داشت مجاهدین را مورد حمایت سیاسی و مالی قراردادند تا روسیه را شکست دادند.

در نهایت بعد از ۱۴ سال جهاد مردم افغانستان به سرکردگی علما پیروز میدان شدند، حکومت مجاهدین شکل گرفت، متأسفانه رهبران جهادی باتوجه به قدرت طلبی و امتیاز خواهی دچار اختلاف شدند، آمریکا و متحدانش عربستان سعودی، پاکستان و امارات متحده‌ای عربی و… متوجه شدند که از طریق مجاهدین به اهداف و خواسته‌های شان نمی‌رسند، لذا در پی نسخه‌ای دیگر راه افتادند، تعداد از قومندانان برخی احزاب هفت‌گانه‌ای پاکستان که از عمل‌کردهای مجاهدین ناراضی بودند، گروه طالبان را تشکیل دادند، این گروه مورد حمایت آمریکا و متحدانش قرار گرفت و مجاهدین را سرانجام شکست دادند، تا اینکه بعد از حادثه‌ای ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ آمریکا دیدگاهش نسبت به گروه طالبان هم عوض شدند…

آمریکا به بهانه‌ای مبارزه با تروریسم با متحدان بین المللی خود به کشورما حمله کردند، آمریکا نیز اهدافی شبیه اهداف روسیه را از طریق افغانستان دنبال می‌کردند، آمریکا سه طرح سیاسی، انسانی و نظامی را به طور هم‌زمان مد نظر قرارداد، طرح سیاسی آمریکا ایجاد یک دولت مرکزی مشروع به رهبری فردی‌که با نظریات آمریکا همسو باشد، طرح نظامی مبتنی بر نظمی‌که باعث پایان دادن جهادی‌ها و جنگ‌سالاران در افغانستان گردد و طرح انسانی آمریکا به مفهوم ایجاد یک مدل آمریکایی از زندگی شهروندی در جامعه‌ای غیر غربی بودند، یعنی اهداف آمریکا تنها به مبارزه با تروریسم خلاصه نمی‌شدند.

آمریکایی‌ها از طریق افغانستان به دنبال اهداف اقتصادی خود چشم به منابع طبیعی آسیای میانه همانند روسیه دوخته‌بودند، و از طرف دیگر آمریکایی‌ها به دنبال تثبیت هژمونی خود در منطقه نیز بودند، حال که آمریکا کم کم از دست‌رسی به اهدافش ناامید می‌شود، یعنی نه به اهداف اقتصادی آنچنانی دسترسی پیدا کردند، نه هژمونی را تثبیت توانستند و نه در مبارزه با تروریسم موفق شدند، چون دو رقیب اصلی آن روسیه و جمهوری اسلامی ایران نفوذ شان روز به روز در منطقه افزایش می‌یابند، این روند شکست آمریکا، در ماندگی او را در منطقه و سیر شدن او از افغانستان را در پی دارد.

آمریکایی‌ها بعد از مدتی دوباره بازی جدید را راه انداختن و طالبان دو باره ظهور پیدا کردند، حال بنده معتقدم آمریکا چون در حال شکست است کم کم دنبال نسخه‌ای جدید راه خواهد افتاد، که اگر چنین شوند دوباره سقوط نظام سیاسی افغانستان را مثل حکومت مورد حمایت روسیه در پی‌خواهد داشت، و این باتوجه به وضع کنونی کشورما بعید به نظر نمی‌رسد، همانطوری‌که روسیه افغانستان را رها کرد و نظام سیاسی کشورما شکست خورد، حالا هم ممکن است آمریکا دست از حمایت کشورما بردارند چون این روش ابر قدرت هاست، هر زمانی‌که برایش سود آورد نبود به حال خودش رها می‌کنند.

افغانستان فعلی که همانند دوران حکومت کمونیستی وابسته به کمک‌های دیگران است، سقوطش خیلی آسان به نظر می‌رسد، حال باید دولت مردان‌ما اگر اراده‌ای خدمت به مردم خود را دارند افغانستان را از کمک‌های خارجی کم کم دور سازند تا اگر یک روزی آمریکا دنبال نسخه‌ای جدید رفت، نظام سیاسی ما منجر به سقوط نگردد، بعید می‌دانم نظام قبیله‌گرا در این امر موفق گردد.

محمد امیر قاسمی