آموزش یک گارد چند صد نفری برای محافظت از حکمتیار

  • انتشار: ۱۰ دلو ۱۳۹۵
  • سرویس: تیتر 2
  • شناسه مطلب: 17431

منابع نزدیک به گلبدین حکمتیار می گویند، آمدن رهبر حزب اسلامی مشروط به کارگیری یک سلسله تدابیر است که یک مورد آن محافظین 250 تا 400 نفری حکمتیار است که این محافظین در حال آموزش دریک کمپ، در پیشاور پاکستان هستند.

پس از امضای توافقنامۀ صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی، آمدن رهبر این حزب به کابل را یک سلسله مسایل، به تعویق انداخته است اما افراد وابسته به این حزب می گوید که مشکلات موجود، مانع آمدن حکمتیار نمی شود.

بر اساس مذاکرات حکومت و هیأت حزب اسلامی،۱۰۰ تن از جمله ۴۸۰ زندانی این حزب که پرونده هایشان تکمیل شده است، باید هفتۀ گذشته از زندان رها می شدند اما گفته می شود که اختلافات سران حکومت وحدت ملی بر سر رهایی این زندانیان، روند آزاد سازی آنان را به تأخیر انداخته است.

منابع نزدیک به حزب اسلامی میگویند که آمدن گلبدین حکمتیار مشروط به یک سلسله تعهدات می باشد اما آنان برای آمدن وی، یک سلسله تدابیر مورد نیاز را در نظر گرفته اند و بر آن کار می کنند.

یکی از این تدابیر، آموزش گارد خاص امنیتی برای محافظت حکمتیار می باشد که آموزش این گارد در کمپ شمشتوی پشاور در حال تکمیل شدن است. در این گارد از ۲۵۰ تا ۴۰۰ تن شامل می باشند و ماهانه از ۲۰۰ تا ۲۵۰ دالر برای آنان معاش در نظر گرفته شده است که بر اساس توافقنامۀ امضا شده میان حزب اسلامی و حکومت افغانستان تنظیم خواهد شد.

اعضای حزب اسلامی به گونۀ آشکار در رابطه به آموزش این گارد چیزی نمی گویند اما می افزایند که برای تأمین امنت حکمتیار، تدابیری در داخل و خارج از کشور در نظر گرفته شده است.

منابع نزدیک به حزب اسلامی می گویند که در رابطه به رهایی زندانیان این حزب، سهولت هایی برای باشنده گان کمپ نصرت مینه که قرار است به کشور برگردند و محل بود و باش حکمتیار، میان دو طرف، پیشرفت هایی صورت گرفته است و حکمتیار بدون در نظر داشت تعزیرات بین المللی در به کشور خواهد آمد.