آمریکا از افغانستان خارج نمی شود

  • انتشار: ۲۶ حمل ۱۴۰۰
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 110562

بایدن گفته آمریکا از افغانستان خارج می شود، ولی معلوم نیست که سر حرفش بماند. به نظر می رسد که بایدن با این حرفش می خواهد طالبان را قانع کند تا در مذاکرات صلح شرکت کند.

آمریکا برای ورود به افغانستان هزینه ی زیادی کرده، چرا باید خارج شود؟
اگر خارج شود، بازگشت دوباره برایش سخت تر خواهد بود.

بایدن با این حرفش می خواهد پیشاپیش طالبان را خلع سلاح کند و بهانه مقابله با آمریکا را از آنها بگیرد. از طرف دیگر، می خواهد حکومت فعلی به عنوان حکومت رسمی بیشتر از آمریکا تمنا کند تا بماند و با درخواست حکومت فعلی، تداوم حضور آمریکا مشروعیت بیشتری پیدا خواهد کرد.
از حرف تا عمل فاصله بسیار است.

علی اکبر شریفی رهگذر