آمادگی حزب اسلامی به رهبری حکمتیار برای حضور در بدنه حکومت

  • انتشار: ۲ اسد ۱۳۹۶
  • سرویس: تیتر 2
  • شناسه مطلب: 26967

یک عضو حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار می گوید که شوراى اجرائيه حزب اسلامى فيصله کرده که  اين حزب در نظام اشتراک کند.

قريب الرحمن سعيد، رييس کميسيون فرهنگى و عضو شوراى اجرائيه این حزب به پژواک گفته است که اين فيصله شب گذشته در نشست اجرائيه به رهبرى حکمتيار صورت گرفت.

او افزود که به يک کميسيون وظيفه سپرده شده که بر چگونگى اشتراک در نظام کار نمايند.

سعيد مى گويد که اين مشارکت در سطح بالا، متوسط و يا هم  در رديف پايين خواهد بود که بعداً در مورد آن فيصله صورت مى گيرد.

به گفتۀ موصوف، کميسيون مشترک اجرائیه بر مادۀ مشارکت در توافقنامۀ صلح بين دولت افغانستان و حزب اسلامى کار مى کند.

اين عضو شوراى اجرائيوى حزب اسلامى گفت که آنها از نظام حمايت مى کند و هدف آنها از اشتراک در نظام اين است که حکومت فعلى مدت رسمى خود را تکميل نمايد.