آمادگی حزب اسلامی به رهبری حکمتیار برای حضور در بدنه حکومت

  • انتشار: ۲ اسد ۱۳۹۶
  • سرویس: تیتر 2
  • شناسه مطلب: 26967

یک عضو حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار می گوید که شوراى اجرائیه حزب اسلامى فیصله کرده که  این حزب در نظام اشتراک کند.

قریب الرحمن سعید، رییس کمیسیون فرهنگى و عضو شوراى اجرائیه این حزب به پژواک گفته است که این فیصله شب گذشته در نشست اجرائیه به رهبرى حکمتیار صورت گرفت.

او افزود که به یک کمیسیون وظیفه سپرده شده که بر چگونگى اشتراک در نظام کار نمایند.

سعید مى گوید که این مشارکت در سطح بالا، متوسط و یا هم  در ردیف پایین خواهد بود که بعداً در مورد آن فیصله صورت مى گیرد.

به گفتۀ موصوف، کمیسیون مشترک اجرائیه بر مادۀ مشارکت در توافقنامۀ صلح بین دولت افغانستان و حزب اسلامى کار مى کند.

این عضو شوراى اجرائیوى حزب اسلامى گفت که آنها از نظام حمایت مى کند و هدف آنها از اشتراک در نظام این است که حکومت فعلى مدت رسمى خود را تکمیل نماید.