آل سعود و تاسیس صد مدرسه در افغانستان، در صدد خدمت یا ترویج تفکر افراطیت؟

  • انتشار: ۱۶ سرطان ۱۳۹۹
  • سرویس: اخبار مهم
  • شناسه مطلب: 88814

سالهاست که افغانستان و عراق، با ورود امریکا در این دو خاک، به سرنوشت مشابهی دچار شده است. عراق با این که کشور نسبتا نفتی، حاصل خیز و منابع زیرزمینی دارد با آن هم سالهاست که خشتی بالای خشتی گذاشته نشده است؛ آن چه ارمغان امریکا در آنجا ملموس است، مداخلات کشورهای مثل سعودی هستند که به هر بهانه ای، نگذاشته اند پیشترفت اندکی در آنجا صورت بگیرد.

در افغانستان نیز همین وضعیت حاکم است؛ دو دهه است که امریکا حضور دارد اما هنوز در تامین مواد اولیه، ملت ما دست نیازش به خارج است. یکی از اجیران فکری و فرهنگی آمریکا در منطقه، آل سعود است که با بسط تفکر افراطی گری و سلفیت، زمینه را برای حضور آمریکا فراهم کرده است و مع الاسف، با رشد تفکر وهابیت، هیچ امیدی برای صلح و امنیت وجود ندارد.

حالا نیاز مردم افغانستان در قدم اول، تاسیس مکاتب تخصصی و آموزشگاه های تخنیکی است و هم چنان برای ایجاد مشاغل، تاسیس کارخانه ها و تامین ابزار آلات مورد نیاز در ساخت و تولید کالا در افغانستان است؛ اما در این روز، وزارت خارجه سعودی گفته است، سعودی در افغانستان صد باب مدرسه دینی می سازد. این که بگوییم آل سعود، نیاز اولیه مردم افغانستان را درک نکرده باشد، بعید است چون هر کشوری، بخواهد به کشور جنگ زده ای مثل افغانستان کمک رسانی کند، از نیازهایش می پرسد…

اصل هدف آنها از تاسیس مدارس دینی، فقط سلطه آل سعود در منطقه و تخدیر فکری جوانان مسلمان است که سالهاست از این طریق، پروژه سازی و برای ارباب شان در کاخ سفید، خوشخدمتی کرده اند. آنها اگر حس خدمت و انسان دوستی و دین دوستی در مرام شان بود، اطفال یمن به وضع رقت بار شان خاتمه داده می شد و کشوری که به زن و پیر و کودک، رحم نکرده اند، چگونه می توان گفت دلش به حال دین داری افغانستانی ها سوخته است؛ در حال که از قساوت و سنگدلی خودشان، هزاران کودک کشته شده اند یا دچار سوء تغذی اند.

نتیجه اینکه؛ امریکا با همدستی آل سعود، در پی تداوم وحشی گری های شان و در صدد بسط دامنه ای نفوذ شان در کشورهای منطقه و جهان اند تا یک کشوری را به هر طریقی نا امن جلوه دهند تا بهانه ای باشد برای حضور پایگاه های امریکایی. هر کشوری که از تجربه چند دهه در این سالها عبرت نگیرد، یقینا سقوطش حتمی و در کام شیطان بزرگ فرو خواهد رفت.

یوسفی