آغاز بکار والی جدید دایکندی پس از سه ماه

  • انتشار: ۴ اسد ۱۳۹۴
  • سرویس: دسته بندی نشده
  • شناسه مطلب: 7523

به گزارش خبرگزاری اطلس به نقل از صدای آمریکا، معصومه مرادی والی جدید ولایت دایکندی با نزدیک به سه ماه تاخیر ازسوی اداره مستقل ارگانهای محل افغانستان دراین ولایت معرفی شد.

خانم مرادی حدود دو نیم ماه قبل از سوی رییس جمهور غنی به حیث اولین والی زن درحکومت وحدت ملی درولایت دایکندی معرفی شده بود.

اما خانم مرادی روز یکشنبه ازسوی نادر یما معین مسکلی پالیسی اداره مستقل ارگانهای محل افغانستان رسمأ به مسئولین حکومتی دایکندی معرفی گردید.

معصومه مرادی بعد از مراسم معرفی در صحبت با رادیو آشنا صدای امریکا گفت «من وابسته به هیچ حزب وجریان سیاسی نیستم وبرای فعالیت سیاسی دردایکندی نیامده ام وبه عنوان نماینده رییس جمهور هدفم خدمت به دایکندی ومردم این ولایت است»

والی دایکندی افزود «مخالفین تقرر من دوستانم است واکنون آنها مخالفت ندارند ومن با توجه به پلان ۱۰۰ روز نخست کاری ام اولویت های چون تقویت خدمات صحی، رشد معارف وسرک سازی وسایر برنامه ها را تطبیق خواهم کرد»

اما نصرالله صادقی زاده نیلی نماینده مردم دایکندی درشورای ملی به صدای امریکا گفت «حکومت به خواسته های مردم توجه نکرده وهمچنان مخالفت ما ادامه خواهد داشت»

این در حالی است که شماری از باشندگان ولایت دایکندی با استقبال گرم از معرفی خانم مرادی به حیث والی این ولایت می گویند که با معرفی وشروع به کار خانم مرادی به حیث یک والی زن توجه دولت افغانستان وجامعه جهانی دراین ولایت بیشتر می شود.

سید شهاب فعال مدنی ورسانه ی در ولایت دایکندی می گوید که قضاوت وکلا قبل از وقت است وباید چند ماه بگذرد تا درمورد کار کرد والی جدید تصمیم گرفته شود.

باشندگان دایکندی می گویند انتخاب یک زن به حیث والی می تواند بودجه بیشتر را برای این ولایت فراهم سازد.

برخی ها در شورای علمای ولایت غور نیز مخالفت شانرا با تقرر سیما جوینده دومین والی زن درحکومت وحدت ملی درولایت غور ابراز کرده اند.

شماری از علما تقرر خانم جوینده را به حیث والی خلاف شریعت دانسته اما شورای علمای این ولایت با وجود مخالفت با تقرر خانم جوینده به حیث والی این ولایت ادامه کار او را خلاف شریعت نمی دانند.

سیما جوینده کمتر از یک ماه قبل ازسوی رییس جمهور به حیث والی جدید ولایت غور معرفی شد.

شماری از باشندگان ولایت دایکندی و غور مخالفت های شماری از افراد و وکلای دایکندی را قبل از وقت دانسته می گویند که از تداوم این مخالفت ها مردم متضرر می شوند.