آریایی: اگر انتخابات شفاف نباشد افغانستان با چالش های فراوانی روبرو می شود

  • انتشار: ۳ حوت ۱۳۹۵
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 18484

عبدالعزیز آریایی، رئیس کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی می گوید که اگر انتخابات سرتاسری و شفاف در کشور برگزار نشود، افغانستان با چالش های زیادی مواجه خواهد شد و روند دموکراسی صدمۀ جدی خواهد دید.

نشست مشورتی کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی با رسانه ها برای به میان آمدن تفاهم نامۀ مشترک برگزار شد.

رئیس کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی می گوید که نقش رسانه ها برای آگاهی دهی مردم و حمایت آنان از روند دموکراسی به ویژه برگزاری انتخابات بسیار اثر گذار است و این قوه می تواند برای جلوگیری از تقلب های انتخاباتی و زمینه سازی شفافیت در این روند گام های اثر گذار بردارد.

وی می گوید، “کمیسیون های انتخاباتی آماده هستند تا انتخابات پارلمانی و شورا های ولسوالی ها را برگزار کنند، اما نقش رسانه ها در شفافیت انتخابات بارزتر از همه نهاد ها پنداشته میشود و این قوه میتواند روند دموکراسی را بیشتر از پیش تمثیل کند.”

درهمین حال اعضای کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی تاکید می ورزند که افزایش مشارکت سیاسی و سهم بیشتر مردم در روند انتخابات می تواند جلو بسیاری از تقلب های انتخاباتی را بگیرد.

علی رضا روحانی، عضو کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی می گوید، “رسانه ها میتوانند مردم را بیشتر به انتخابات باورمند بسازند و این کار میتواند مشارکت سیاسی را در روند انتخابات بیشتر سازد و در انعکاس حقایق در روند انتخابات جلو تقلب و تخلف های انتخاباتی گرفته خواهد شد.”

حکومت هر چند زمان برگزاری انتخابات را به گونۀ مشخص اعلام نکرده و گفته است که انتخابات سال آینده از بهار تا خزان برگزار خواهد شد، اما انتقاد نهاد های ناظر انتخابات بر مشخص نشدن زمان دقیق انتخابات است.

آنان می گویند، که باورمندی برای برگزاری انتخابات سال آینده بسیار اندک است.