آدم خوارهای «آزتک» چگونه انسان ها را می خوردند!

  • انتشار: ۲۴ ثور ۱۳۹۸
  • سرویس: گوناگون
  • شناسه مطلب: 61371

اعضای بدن صد‌ها اسپانیایی که در یک منطقه باستانی متعلق به آزتک‌ها در مکزیک پیدا شده است، نشان می‌دهد، این افراد توسط زندانبانان خود، اول به اندازه کافی فربه و بعد خورده شده اند.

جسد 450 نفر شامل 15 مرد، 10 کودک و 45 سرباز پیاده نظام، در منطقه باستانی Zultepec-Tecoaque یا مکزیکو سیتی امروزی پیدا شده است.

کارشناسان می‌گویند، این افراد که در میان آن‌ها زنان و کودکان نوپا هم بوده اند، 6 ماه قبل از آن که خورده شوند، توسط زندان بانان غذا خورانده شده اند تا فربه شوند و برای یک مراسم آیینی که ظاهرا باز آفرینی صحنه هایی افسانه ای در فرهنگ آزتک بوده است، آماده شوند.

اجساد پیدا شده متعلق به اسپانیایی‌هایی است که در سال 1520 از کوبا وارد قلمرو آزتک شدند تا برای پادشاه اسپانیا هرنان کورتز و نیروهای تحت فرمانش Conquistador Hernan Cortes آذوقه ببرند.

اما از بخت بد به دست آزتک‌ها اسیر و به سرنوشت شومی دچار شدند. آزتک‌ها اسرای خود را به زندان‌هایی بدون در و پنجره منتقل می‌کردند به آن‌ها غذا می‌دادند تا برای قربانی شدن آماده شوند.

مطالعه استخوان‌های پیدا شده نشان می‌دهد آن‌ها 6 ماه قبل از آن که خورده شوند، خوب غذا خورده اند.

باستان شناسان این یافته‌ها را از بزرگترین دستاورد‌های خود در زمینه مطالعه جمعیت بومی مکزیک در زمان حمله اسپانیایی‌ها توصیف کرده اند. آزتک‌ها جمجمه‌های قربانیان خود را در ردیف‌هایی منظم روی هم می‌چیدند.

در یکی از آخرین اکتشافات باستان شناسی در منطقه، ردیف‌هایی از جمجمه‌های زنان پیدا شده است که اندازه استخوان هایشان می‌گوید، حامله بوده اند.

باستان شناسان می گویند، آزتک‌ها این افراد را به صورت تصادفی یا فقط برای انتقام نکشته اند بلکه آن‌ها را بر اساس یک مراسم آیینی که مربوط به «بازآفرینی صحنه‌های خلقت» بوده است، قربانی کرده اند

برای مثال، بر اساس یکی از افسانه‌های آزتک به نام El Quinto Sol یا خورشید پنجم، یکی از مردان اسپانیایی بعد از مثله شدن، سوزانده شد تا سرنوشت افسانه‌ای خدایان آزتک بازسازی شود. به نظر می‌رسد که ساکنان آزتک، اسب‌ها را هم خورده اند، اما نسبت به خوک ها دچار تردید بوده اند و فقط آنها کشته و رها کرده اند. قربانیان آزتک که به دستور پادشاه اسپانیا، هرنان کورتز، از کوبا وارد منطقه آزتک‌ شده بودند، همگی پیشینه آفریقایی و کوبایی دارند.

آن ها یک سال بعد از آن که هرنان کورتز به همراه نیروهایش در مکزیک مستقر شد، با هدف تامین آذوقه، وارد آزتک شدند.

بعد از آن که هرنان کورتز از ماجرا مطلع شدن، نیروهایش را به قصد انتقام عازم شهر آزتک کرد. ساکنان آزتک نیز بقایای اجساد را در چاه‌های کم عمق و در سراسر شهر مخفی کردند و پای به فرار گذاشتند.

به نوشته فرا دید،کورتز در سال 1521 پایتخت آزتک را فتح کرد.