آثار یک معامله خائنانه

  • انتشار: ۲ قوس ۱۳۹۹
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 99265
خلیلزاد

تا چند ماه پیش، اگر گلو هم پاره می‌کردی و می‌گفتی معامله خلیل‌زاد با گروه طالبان ناقص و خائنانه است، معدود افرادی بودند که این حقیقت تلخ را باور می‌کردند و همه به نوعی دل‌خوش، در انتظار یک صلح موهوم بودند و از فرصت پیش‌آمده‌ی تاریخی برای صلح سخن می‌گفتند. با گذشت زمان و افزایش خشونت‌ها، حملات و تلفات، اینک تقریبا برای همه روشن شده‌است که خلیل‌زاد؛ به گفته ترامپ “شیاد” چه کلاه کلان را برسر حکومت افغانستان گذاشته و چه خیانت بزرگی را مرتکب شده‌است.

رهایی پنج‌هزار زندانی طالب آدم‌کش، به رسمیت شناختن ضمنی امارت و تحقیر حکومت مرکزی افغانستان، تنها پیش پرداخت پاداش برای انجام این معامله خائنانه و سراسر زیانبار، به طالبان بوده‌است.

مشاهده می‌شود که طالبان پیش پرداخت پاداش را گرفتند؛ اما در مقابل نه تنها از خود ذره‌ای انعطاف نشان ندادند بلکه برعکس، خشونت‌ها را نیز افزایش داده‌اند و در پی سقوط دادن ولسوالی‌ها یکی پس از دیگری هستند. آثار نامطلوب معامله ناقص و خائنانه همین است که جز زیان، حسرت، تباهی و اندوه چیزی دیگر به همراه ندارد.

دکتر سید جواد سجادی

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟