آبزرور: نگرانی از ولیعهدی بی پروا و جنگ طلب

  • انتشار: ۴ سرطان ۱۳۹۶
  • سرویس: بین الملل
  • شناسه مطلب: 24896

روزنامه انگلیسی آبزرور، محمد بن سلمان را “جوانی بی پروا” توصیف کرد و ولیعهدی او را نگران کننده دانست.

سایمن تیسدال روز یکشنبه در گزارشی در روزنامه آبزرور از محمد بن سلمان به عنوان یک جوان بی پروا یاد کرد که نگاهش به تصدی تخت پادشاهی است.

وی بلندپروازیهای محمد بن سلمان در سطح بین المللی را برای جهانیان نگران کننده دانست و نوشت: محمد بن سلمان در سطح دیپلوماتیک و نظامی رویکردی بی پروا دارد.

تیسدال “انگیزه اصلی محمد بن سلمان از اتخاذ این رویکرد را تحمیل رهبری عربستان بر جهان عرب از یک سو و رویارویی با چالش روز افزون ایران در منطقه از سوی دیگر” توصیف کرد.

وی خاطرنشان کرد: دشمنی با ایران نقطه مشترک محمد بن سلمان و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا است، و نگرانی نیز از همین جا نشات می گیرد زیرا زمانی که یک فریب کار قدیمی با یک جوان بی پروا با هم اتفاق نظر می کنند؛ عواقب آن بسیار نگران کننده می شود.