کلیدواژه: مقتدی صدر

مقتدی صدر تمام نهادهای تحت نظر حزبش را تعطیل کرد

مقتدی صدر شش نهاد مؤسسه “المرقد الشریف” با نهادهای زیر مجموعه آن، دفتر “السید الشهید” در نجف اشرف، دفتر ویژه، دفتر حفظ آثار شهید صدر، موزه “السید الشهید” (شهید صدر) و پروژه بنیان مرصوص را مستثنا کرده است.