کلیدواژه: مفاهیم قرآنی

رجعت چیست؟

معنای رجعت چیست | چه کسانی بعد از ظهور امام زمان رجعت میکنند | بحث رجعت در آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت | رجعت چیست و چگونه انجام میشود

جزیه چیست؟

معنای جزیه چیست؟ جزیه یک نوع مالیات اسلامى است که در قرآن کریم به آن اشاره شده و نخستین همزمان با نزول آیه ۲۹ سوره توبه هجری دریافت شد.