کلیدواژه: ریاست اجرائیه

عبدالله: کارمندان دولت کمپاین نکنند

داکتر عبدالله رییس‌اجراییۀ حکومت وحدت ملی و نامزد انتخابات ریاست جمهوری هشدار داد که هیچ کارمند دولت اجازه ندارد که در دوران پیکارهای انتخاباتی به‌سود نامزد مشخصی کار کند.