کلیدواژه: داستانهای قرآنی

گنج قارون چیست و الان کجاست؟

گنج قارون چیست و سرنوشت آن چه شد؟ گنج قارون الان کجاست ؟ داستان زیبا و مهیج گنج قارون از زبان قرآن کریم به زبان ساده

طالوت و جالوت که بودند؟

نبرد طالوت و جالوت یکی از بهترین و مهیج ترین داستان های قرآنی است که مفاهیم دینی بسیاری در خود جای داده است