کلیدواژه: جهان

تاریخچه اتحادیه اروپا

تاریخچه اتحادیه اروپا | اتحادیه اروپا چیست | کشورهای عضو اتحادیه اروپا | سیاست های اتحادیه اروپا | تاریخ و دلایل تشکیل اتحادیه کشورهای اروپایی

بدهی آمریکا چقدر است؟

میزان بدهی آمریکا | بدهی آمریکا از زمان تأسیس این کشور در سال ۱۷۸۹ تاکنون همواره با فراز و نشیب های فراوانی روبرو بوده است