کلیدواژه: جانورشناسی

از استتار حیوانات چه میدانید؟

استتار حیوانات به چه معناست | چرا بعضی از حیوانات خود را به رنگ محیط و طبیعت میتوانند در بیاورند | کدام حیوانات قادر به استتار هستند

وال سفید چیست؟

مقاله درباره وال سفید چیست | مشخصات و ویژگی های والهای سفید و شرایط نگهداری و زندگی آنها در دریا | اطلاعات درباره وال سفید