سرویس گالری

تصاویر/ گشت و گذار گوسفندها در شهر پاریس

چوپانان فرانسوی در پروژه‌ای شهری، ده‌ها گوسفند خود را به شهر پاریس آوردند و هدف آنان دسترسی حیوانات به علف تازه و آوردن زندگی روستایی به فضای شهرهای بزرگ عنوان شده است. اجرا کنندگان این برنامه معتقد هستند، آوردن گوسفندان به درون شهرهای شلوغ کمک می کند تا استرس مردم کمتر […]