سرویس دین و اندیشه

چرا باید قضای نماز را بخوانیم،درحالیکه خدا به آن نیازی ندارد

ایجاد فرصت برای جبران مصلحت عباداتی که در ظرف زمانی مخصوص خود واقع نشده است نه تنها در مورد بسیاری از واجبات وجود دارد بلکه این فرصت در مورد بسیاری از مستحبات نیز پیش بینی شده است و این امر به معنای تفضل و رحمت الهی است که امکان جبران مافات را مقرر فرموده است.

ماه رمضان ماه بندگی، صلح و آرامش است

به گزارش اطلس، آیت‌الله حجت کابلی گفت: رمضان ماهی است که با در نظرداشتن فضای موجود در این زمان، امر پرودگار به خصوص دستوراتی که اکثر وقت متروک بوده است و توجهی به آن صورت نگرفته دوباره زنده شده و در زندگی تطبیق می‌شود و آنچه با اصول و ارزش‌ها منافات دارد، کنار زده می شود.

عصمت امام علی علیه السلام

شیعیان ادعا می کنند که امامان آن ها معصوم هستند؛ در حالی که علی (علیه السلام) صراحتا در نهج البلاغه می گوید که من فراتر از آن نیستم که خطا نکنم: «انی لست فی نفسی بفوق أن اخطئ».

روشهای مقابله و برخورد با ظلم و ظالم

در قرآن کریم در خصوص چگونگی نجات از ظلم و ظالم آمده است: پروردگارا! برای من نزد خویش در بهشت خانه‌ای بساز و مرا از فرعون و کردار او نجات بده و مرا از گروه ستمگر رهایی بخش.

حنفیان؛ از رواداری تا افراط‌گرایی!

پدیده‌ی افراط‌گرایی، پیشینه‌ای به بلندای تاریح حیات انسانی دارد و به‌‌سان آتش زیر خاکستر در هر مقطعی از تاریخ، جانِ انسان‌های بسیاری را گرفته و بسیاری را نیز بی‌خانمان کرده است.

یکی گفت “علی مخلوق شیعیان است”

چنان‌که خدا مخلوق انسان نیست، علی مخلوق شعیان نیست. بلکه این علی بود که جاذبه انسانی ایجاد کرد. ما شیعه‌ها در مورد علی برخی باورهای جزمی داریم ولی علی با قطع نظر از این تعصبات، علی است.