سرویس دین و اندیشه

ستاره افغان یا ستاره شیطان و جنگ نرم!

ما معمولا با جنگ سخت سروکار و از آن وحشت داریم؛ لذا همواره در پی امنیت و صلحی هستیم که تداعی گر نبود تهدیدات نظامی و سخت است. ولی از جنگ نرم که بسی خطرناکتر از جنگ سخت و در بسیاری مواقع زمینه ساز آن است، بی خبریم یا غفلت می‌ورزیم…

حاجی

تروریست ها همچنان به حج دعوت می شوند

رژیم آل سعود در هشت سال گذشته از حضور مردم مسلمان سوریه برای انجام فرایض حج تمتع جلوگیری کرده و سهمیه حج این کشور را به تروریست های تکفیری واگذار می کند

قفس واپسگرایی

جامعه‌ای که در آن، زن را در داخل قفس واپسگرایی بنام برقع می‌اندازد و این قفس منحوس را لباس دین، ارزش، نجابت، شرافت، حیا و پاکی می‌داند تا رسیدن به‌برابری، عدالت جنسیتی و محقق شدن حقوق زنان، راهی درازی در پیش دارد.