سرویس سیاست

توافق ایران و افغانستان بر تشکیل هیات مشترک تحقیق درباره غرق شدن مهاجرین در مرز ایران

مسئول امور مهاجران در سفارت افغانستان در تهران از توافق روی تشکیل هیئت مشترک تحقیق میان افغانستان و ایران به هدف دستیابی به حقیقت پیرامون گزارش های نشر شده مبنی بر رفتار نادرست با مسافران افغان در امتداد سرحد افغانستان و ایران و شهادت شماری از آنان خبر داد.

تخریب پایه‌های برق چی سودی دارد؟

پاکستان با عمال‌های داخلی شان از هر گزینه‌ی ممکن برای تضعیف حکومت افغانستان استفاده خواهند کرد که این خود یک گزینه بسیار ارزشمند و موثر می‌باشد که توسط طالبان و دیگر نیرو های دست نشانده و تربیه شده‌ی آی اس آی عملی و اجرا می‌شوند‌.