سرویس سیاست

عبدالله در آخرین دیدارش با «جان بس» از او قدردانی کرد

عبدالله رییس اجراییه حکومت در آخرین دیدار با جان بس از تلاش‌های او در استحکام روابط میان امریکا و افغانستان، تقویت مردم‌سالاری، حمایت از نهادهای مدنی، حکومتداری خوب، مبارزه با فساد و تلاش برای دست‌یافتن به صلح دایمی قدردانی کرد.