سرویس سیاست

مجاهد: هبت‌الله خواهان روابط خوب با مردم و جامعه جهانی است

در حالی که ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان خود را از انظار پنهان و در خفا زنده‌گی می‌کند و با جامعه جهانی و ارزش‌های حقوق بشری صریحاً مخالفت می‌کند ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی این گروه گفته است که او می‌خواهد روابط خوب با مردم و جامعه جهانی داشته باشد.

تاکید آسیای مرکزی و شورای اروپا بر تشکیل دولت فراگیر در افغانستان

دومین نشست سران کشورهای آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا برگزار شد و اعضای این نشست در آن روی وضعیت رو‌ به وخامت افغانستان صحبت و بر مبارزه با تروریسم، تشکیل دولت فراگیر و احترام به حقوق و آزادی‌های شهروندان این کشور تاکید کردند.