سرویس سیاست

والی طالبان در غور: نگذارید زنان بدون محرم در شهر گشت‌وگذار کنند

به دنبال مسدود کردن درب مکتب‌های متوسطه، لیسه‌ها و دانشگاه‌ها به‌روی دختران و تعلیق کار زنان در موسسه‌های داخلی و خارجی، طالبان تلاش دارند فضا را برای زنان تنگ‌تر بسازند. والی طالبان در غور به‌تازه‌گی از جنگ‌جویان این گروه خواسته تا جلو گشت‌وگذار زنان بدون محرم را بگیرند.