سرویس سیاست

سنگینی کفه ناامیدی بر امیدواری

احتمالاً توافق‌نامه صلح بین طالبان و آمریکا امضا می‌شود اما این به معنای پایان بحران در افغانستان نیست. افغانستانی‌ها روزهای دشواری خواهند داشت…