سرویس سیاست

اشرف غنی

غنی هنوز هم فرصت دارد

اشرف غنی هنوز فرصت دارد. او می تواند اعتماد و وحدت ملی را دوباره احیا کند. او می تواند نیروهای امنیتی را به خوبی مدیریت کند. او می تواند یک اجماع ضد طالب بوجود آورد. او می تواند به طالبان بیش از این باج ندهد. به طالبان فرصت ندهد. اگر چنین کند، مردم همه پشت سر او خواهد ایستاد.

چرا طالبان با مذاکرات صلح بازی می کند؟

بی‌رغبتی طالبان برای شرکت در محفل استانبول سبب شده برخی گمان کنند آن‌ها از گفتگو فراریند. یا آغاز روند صلح موجب تضعیف موضع آنهاست. چنین نیست. طالبان بیشتراز دولت مشتاق تسریع و پایان مذاکرات است.

افغانستان

عدالت‌طلبی؛ از شعار تا رفتار

نزدیک به سه دهه است که ما فریاد «عدالت» سر می‌دهیم و از «تبعیض» و نابرابری و انحصارطلبی، نالان و گریانیم. تمامِ پویش‌ها و جنبش‌های مدنی و سیاسی و مسلحانه‌ای خود را «مقاومت یا جنبش عدالت‌خواهی» نامیده‌ایم و طرف‌های مقابل خود را جبهه‌ی فاشیزم، انحصارطلبی و تمامت‌خواهی خوانده‌ایم.