سرویس سیاست

سفر وزیر امور مهاجرین به پاکستان

«سید حسین عالمی بلخی» وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان به منظور اشتراک در نشست چهارجانبه و سه جانبه راهبردی منطقه ای و بحث روی وضعیت مهاجرین افغانستان مقیم ایران و پاکستان، به اسلام آباد سفر کرد.

دادستانی کل، ادعای فساد اخلاقی در ارگ را در حضور علما، رسانه‌ها و نهادهای مدنی بررسی می کند

دادستانی کل اعلام کرد ادعای جنرال حبیب‌الله احمدزی در پیوند به اتهام فساد اخلاقی در ارگ ریاست جمهوری در حضور نمایندگان شورای سراسری علمای افغانستان، رسانه‌ها، شبکه زنان افغان، نهادهای مدنی و دیده‌بان شفافیت بررسی می‌شود.