سرویس سیاست

اشرف غنی

اشرف غنی و تعصب عریان

به نسبت ورود مهاجرین از کشور ایران، هرات اولین شهری افغانستان بود که به ویروس کرونا (کووید ۱۹) آلوده شد؛ قبل از آن که تصمیم هایی راجع به پیشگیری از رشد این ویروس گرفته شود، اشرف غنی بزرگترین شفاخانه ای مجهز، برای تداوی افراد مبتلا به کرونا را در ننگرهار افتتاح کرد.