سرویس سیاست

ظریف: راه حل نظامی در افغانستان متصور نیست/ از فرایند صلح به مالکیت افغانستانی ها حمایت می کنیم

«محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در هشتمین کنفرانس وزیران « قلب آسیا – روند استانبول»، بر اعلام یک جدول زمانی برای خروج مسئولانه نیروهای خارجی از افغانستان برای برقراری فرایند صلح و آشتی در سطح ملی تاکید کرد.