سرویس اقتصاد

طالبان دالر را حذف کرد

رویترز به نقل از منابع طالبان اعلام کرد که بانک مرکزی به تمام بانک‌های کشور ابلاغ کرده تمام حواله‌ها تنها به پول افغانی پرداخت شود.