سرویس اقتصاد

رئیس جمهور غنی عازم سوئیس شد

این نشست دو روزه، با حضور وزرای خارجه 62 کشور و نمایندگان 35 نهاد تمویل کننده حکومت افغانستان فردا در مقر سازمان ملل متحد در ژنو، کار خود را آغاز مینماید.