سرویس اقتصاد

ارزش بیت کوین سقوط کرد

واکنش ایلان ماسک مالک تسلا در خصوص افزایش قیمت بین کوین باعث سقوط ۸۰۰۰ دالری ارزش این ارز مجازی شد.

فصل نو در تحول اقتصاد کشور!

افتتاح وآغاز بکار خط آهن خواف وهرات، صفحه نوین وامید بخشی را در تاریخ افغانستان بوجود آورده، غنچه های باغ آرزوهای یک ملت محروم از همه چیز را شکوفا می سازد.