سرویس اقتصاد

برایند تفکر ملی

پیش از طرح و راه اندازی بندر چابهار، تنها مسیر شناخته شده برای افغانستان، جهت ترانزیت کالا، بندر کراچی پاکستان بود. پاکستانی‌ها به دلیل موقعیت این مسیر و نیاز بی بدیل افغانستان به‌این مسیر، همواره از آن به‌عنوان یک حربه کارا و موثر، جهت دیکته کردن خواسته‌های خود به افغانستان استفاده می‌کرد.

سیپیک – اتصال منطقوی

دهلیز اقتصادی چین و پاکستان ( سیپیک) نه تنها به چین و پاکستان منفعت میرساند، بلکه بر کشور های ایران، افغانستان، هندوستان، جمهوریت های آسیای مرکزی و در کل کشورهای منطقه تاثیرات مثبتی خواهد داشت.