سرویس اجتماعی

خاطرات یک چینایی نجات یافته از کرونا

«تایگر یی» ۲۱ ساله یکی از نخستین افرادی بود که در جهنم ووهان به ویروس مرگبار کرونا مبتلا شد. در این مطلب آنچه که پیش از بیماری و طی آن بر سر تایگر آمده مرور شده است.

پیشگویی وقوع ویروس کرونا در ۴۰ سال قبل: واقعیت یا دروغ؟

مطلبی در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر اینکه کتابی ۴۰ سال پیش شیوع ویروس کرونا را پیشگویی کرده بود، دست به دست می‌شود. گفته می‌شد کتابی با عنوان «چشمان تاریکی» در سال ۱۹۸۱ شیوع این ویروس را پیش‌بینی کرده است و حتی از شهر ووهان به عنوان مرکز اصلی شیوع نام می‌برد.