سرویس اجتماعی

شغل فارسی‌زبانان قندهار چیست؟ + تصاویر

اخیراً تلویزیون فارسی بی‌بی‌سی به وضعیت فارسی‌زبانان قندهار پرداخت اما به خاطر ضیق وقت و محدودیت زمان برنامه، به درستی به وضعیت فارسی‌زبانان قندهار پرداخته نشد.

درباره منار جام چه می‌دانیم؟

سقوط منار جام نه تنها سرشکستگی بزرگ برای دولت افغانستان خواهد بود بلکه با این اتفاق ناخوشایند، ملت این کشور نیز به خاطر بی‌توجهی به میراث گذشتگان‌شان، مورد سرزنش جهانیان قرار خواهد داد.