سرویس اطلس پلاس

دعای روز سی ام ماه رمضان

خدایا! روزه‌ام را در این ماه، بر پایه آنچه تو و پیامبر آن را می‌پسندد مورد سپاس و پذیرش قرار ده، درحالی‌که فروعش بر اصولش استوار باشد، به‌حق سرورمان محمد و اهل‌بیت پاکش و سپاس خداى را پروردگار جهانیان.

دعای روز بیست و نهم ماه مبارک رمضان

خدایا! در این ماه مرا به لطف و رحمتت داخل کن و توفیق عمل و دورى از گناه را روزیم گردان و دلم را از سیاهی‌های تهمت پاک گردان، اى مهربان بر بندگان باایمان.

شرح دعای روز بیست و هشتم ماه مبارک رمضان

دعای روز بیست و هشتم ماه مبارک رمضان سه فراز دارد که در فراز اول، توفیق بهره‌مندی از نوافل درخواست شده است؛ در فراز دوم پی گیری خواسته‌های روزهای قبل یادآوری شده است؛ در فراز سوم دعا، درخواست نزدیک شدن وسایل تقرب به پروردگار از خداوند خواسته‌شده است.

شرح دعای روز نوزدهم ماه مبارک رمضان

این دعا نیز همانند اکثر دعای روزهای ماه مبارک رمضان، دارای سه فراز مهم است که در فراز اول درخواست بهره‌مندی از برکات ماه رمضان است. در فراز دوم آسان شدن راه و مسیر رسیدن به نیکی‌ها و خوبی‌ها از خداوند تقاضای شده است؛ سومین فراز دعا محروم نشدن از فضایل و زیبایی‌ها رمضان از خداوند طلب شده است.

شرح دعای روز شانزدهم ماه مبارک رمضان

در شانزدهمین روز ماه مبارک رمضان، شخص روزه‌دار که نیمی از ماه مبارک رمضان را با موفقیت پشت سر گذاشته است، خواسته‌های اساسی خود را باخدایش در میان می‌گذارد.

شرح دعای روز پانزدهم ماه مبارک رمضان

در پانزدهمین روز ماه مبارک رمضان که مؤمنان روزه‌دار، در نیمه‌راه اردوی یک‌ماهه عبادت و بندگی قرارگرفته‌اند، از خداوند چند درخواست در قالب دعا و نیایش از خداوند دارند.