سرویس اطلس پلاس

شاعران فارسی هند را بیشتر بشناسیم

اگر می خواهید با شاعران فارسی هند آشنا شوید درست آمده اید. هند برخلاف آنچه بسیاری تصور می کنند فقط بازیگر و خواننده ندارد بلکه شعرا و ادبایی دارند که در ادبیات فارسی به کمال رسیده اند.

شاه عبدالعظیم کیست؟

شاه عبدالعظیم حسنی در ۱۵ شوال ۲۵۲ هجری قمری از این دنیا رحلت نمود مردم با شنیدن خبر وفات او لباس های مشکی پوشیدند و مویه کنان گرد هم آمدند