سرویس دیدگاه

خون مردم افغانستان، متاع مورد معامله در مذاکرات قطر!

اگر شگرد تازه جنگ زیر بیرق صلح در افغانستان عملی شود، صلح برای ابد در سرزمین ما نابود خواهد گشت و حداقل چند نسل دیگر هم طعم آن را نخواهند چشید، بناءً مردم ما باید بدانند که جنگ را زیر نام صلح نپذیرند، جامعه جهانی و ملل متحد نیز در برابر چنین پروسه‌ای خطرناک واکنش نشان دهند.

چگونه باور کنیم که در این گیرودارِ پیچیده، صلح به افغانستان ره گشاید؟

ساده‌نگری خواهد بود که با این وضعیت پیچیده‌ی جهانی، جنگ در افغانستان فروکش کند؟ همه‌ی بازیگران جهانی که در داغ‌ترین جغرافیای جنگ مشغول حمایت نیابتی منافع و منابع خود هستند، خود را در جنگ افغانستان شاملِ کامل می‌دانند.

سه جنبش اصلاحی که پیروز نشد

بیستم ژانویه مصادف با سی و دومین سالروز درگذشت «خان‌عبدالغفارخان» از رهبران معاصر جامعه پشتون‌های پاکستان و افغانستان است. این جامعه در پنج قرن اخیر، شاهد سه حرکت اصلاحی بود که اگر به پیروزی می‌رسید، اکنون شاهد نارسایی از نوع افراط‌گرایی در بین پشتون‌ها نبودیم.

ترامپ پای میز محاکمه

ترامپ سومین رییس جمهور آمریکاست که به جرم سوء استفاده از قدرت و کارشکنی در فعالیت کنگره محاکمه می شود.

گندم از گندم بروید، جو ز جو!

اگر نیم نگاهی به تاریخ سیاسی کشور و حتا مناسبات و روابط اجتماعی و نیز روابط خانوادگی و شخصی داشته مصداق کامل این ضربالمثل را می بینیم.

کشورهای موسس سازمان ملل کدام اند؟

کشورهای موسس سازمان ملل متحد با هدف برقراری صلح پایدار در سال ۱۹۴۵ اقدام به تشکیل سازمانی بنام سازمان ملل متحد کردند که وظیفه اش حل منازعات بود.

یک تیر و دو نشان

مولوی مجیب الرحمن انصاری با تشکیل حکومت خصوصی افراط گرایی و نادیده گرفتن حاکمیت قانون و حکومت مرکزی با اهانت علنی به مذهب تشیُّع و حقوق زنان در واقع با یک تیر دو نشان را هدف گرفته اند.

ناقوس خطر از چیست ؟!

موضوع اسلام خواهی وتطبیق شریعت بسیار واضح و روشن است، اما در کش قوس این موضوع چهره های پنهان عریان شد ، دین گریزان ودین ستیزان فرصت طلبانه علیه اسلام و مقدسات تازیدند.