سرویس دیدگاه

حماقت برخی از هموطنان کمونیستی

واکنش برخی از هموطنان کمونیست در داخل کشور، تهوع آور و از سر کینه و دشمنی به مهاجرین است نه از سر دلسوزی. مشکلات ها و معضلات مهاجرین فراوان است اما راهش این نیست باید از راه منطق و گفتمان حل و فصل گردد.

خلیلزاد

زانوی ظالمانه

در کشور ما زلمی خلیل‌زاد فرستاده امریکا، با طالبان، بر اساس یک معامله مغبونانه به صورت مشترک، زانویشان را روی گردن یک ملت گذاشته‌اند؛ آزادی‌، عدالت، برابری و حق تعیین سرنوشت یک ملت را به مخاطره انداخته‌اند؛ اما هیچ‌کس نمی‌فهمد و نمی‌گوید که نمی‌تواند نفس بکشد.

چند نکته درباره توهین به تصاویر امام خمینی و آیت الله خامنه ای

متأسفانه از طریق رسانه‌ها و فضای مجازی اطلاع یافتم که تعدادی از مزدوران و نوکران بیگانگان و وابستگان داعش دریک تجمعی در شهر جلال آباد تمثال مبارک حضرت امام خمینی مرجع عالیقدر جهان تشیع و آیت الله خامنه رهبر جمهوری اسلامی ایران را به آتش کشیدند.

عطف توجه دنیا!

کشته شدن یک سیاه پوست در آمریکا جهان را به تکان آورد البته روح و نفس این تکان که برعلیه نابرابری هاست قابل ستایش است اما دوگانه نگریستن مردمان دنیا رنج آور و مایوس کننده!