سرویس دیدگاه

گمگشته ای که پیامبر هم بدنبال آن بود…

هرجایی از دنیا که برخوردار از رفاه و آسایش است، سایه عدالت در آنجا دیده می‌شود و هرجایی که درگیر فروپاشی است، عدالت از آن کوچیده و مردمان آن سامان از فقدان عدالت به تنگ آمده اند.

برآورد استراتژیک پاکستان

واشنگتن هیچگاه دید مناسبی به زراد خانه هسته ای پاکستان نداشته و حتی در سال ٢٠٠٨ زمانی که جنگجویان ملا صوفی محمد به اسلام آباد نزدیک شدند، واشنگتن طرح خود مبنی بر انتقال زرادخانه هسته ای پاکستان به امریکا را اعلام کرد.

عاقبت نزاع امیر و خلیفه چه خواهد شد؟

شدت یافتن نزاع امیر و خلیفه، شاید سرآغاز بحرانی خونین برای مردم افغانستان و کشورهای منطقه باشد.
بحرانی که در دل مذاکرات صلح دوحه طراحی شد و با تسلیم دادن جغرافیا و تسلیحات به طالبان عملیاتی گردید و با کلاهی که بر سر همسایگان افغانستان در حمایت از طالبان رفت، عمق پیدا کرد.

چرا سعودی، سفارت خود در کابل را تعطیل کرد؟؟

توسعه‌یافتن بحران در افغانستان، دقیقا همان چیزی است که مطلوب آمریکا در افغانستان است و طالبان نه تنها عاملی برای تقابل یا مهار این بحران نیستند، بلکه نقش موثری در تقویت آن دارند.

علی و انقلاب فرانسه…

بیاییم نه دو صد بلکه فقط یکبار نهج البلاغه علی یا کتاب جرج جرداق را بخوانیم آنگاه در باره علی سخن بگوییم ورنه ما هم یکی از کسانی خواهیم بود که سخن از سر تعصب گویند.

طالبان و مبارزه با فساد!

شفافیت بین المللی، چگونه دولتی در افغانستان که هنوز از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده و رسمیت بین المللی ندارد را با معیار های بین المللی مورد ارزیابی و رتبه بندی از نظر فساد قرار داده است؟

ما خود بذر تروریسم را کاشتیم

افغانستان و پاکستان و کل منطقه در گرداب تروریسم فرو رفته و تا زمانی که سیاست تروریسم پروری ادامه یابد نه جنگ پایان خواهد یافت و نه انتحار و انفجار در مساجد و اماکن عمومی بخصوص افغانستان و پاکستان!

آیا طالبان به نقطه صفر نزدیک می‌شوند؟!

اگر در روزهای آینده موضوع تغییر رهبری در طالبان به صورت جدی مطرح شود، بیش از آنکه دلیل این تغییر مربوط به برنامه های مدیریتی این گروه باشد، مربوط به جنگ داخلی قدرت میان جناح های مختلف طالبان است.